Bygg för barnen

Vi vill bygga Sveriges bästa kvinnoklinik på Akademiska, samt ett Barnens Hus intill, skriver Lina Nordquist (FP) på UNT debatt.

Lina Nordquist

Lina Nordquist

Fortsatta satsningar på löneutveckling, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och forskningstid är helt grundläggande för vårt landsting, både i dag och om 30 år. Med de rätta medarbetarna får patienterna den bästa vården och stora delar av sjukvården utvecklas mer eller mind­re av sig själv. Därför är sjukvårdspersonalen vår främsta prioritering, utan jämförelse.

Med prioriteringar följer bortprioriteringar. Folkpartiet ser inget behov av stora landstingsinvesteringar i spårtaxi eller glaspalats med de gemensamma resurser vi i stället kan lägga på löneutveckling och arbetsmiljö. En viktig investering vill vi dock göra: vi vill rusta upp kvinno- och barnsjukhuset.

Vi vill bygga Sveriges bästa kvinnoklinik på Akademiska sjukhuset – för riktigt god arbetsmiljö och hjälp till kvinnor i alla åldrar med allt från ofrivillig barnlöshet, endometrios, och inkontinens till övergrepp och gynekologisk cancer. Vi ser det som ett självklart nästa steg i bygget av världens bästa Akademiska.

Kvinnokliniken ska ha Sveriges bästa förlossningsavdelning. Ingen dag är så farlig i en människas liv som den dag hon föds.

Att föda barn är ett tungt arbete där känsla och motivation spelar stor roll. Vi vill att blivande föräldrar ska kunna uppleva lugnet i ett hem, tillsammans med den medicinska säkerheten i ett akutsjukhus. Både medarbetare och patienter ska kunna vara närvarande och trygga, så att familjen får stå i centrum. Självklart ska förlossningen ha sin egen operationsavdelning på minutavstånd, både för planerade behandlingar och då det plötsligt blir bråttom. Varje familj ska känna att de haft den bästa möjliga förlossningen.

I samma byggnad som Kvinno­kliniken har även Barnsjukhuset sina nötta lokaler. Många prisar dem som arbetar där, men få lov­ordar deras arbetsplats.

Vi vill bygga ett Barnens Hus vid Akademiska sjukhuset: ett komplett, modernt barnsjukhus med all vård under samma tak.

Ett sjukhus för barn, inrett för barn. Folkpartiet vill ge gott om utrymme för undervisning och forskning om barns hälsa och sjukvård, liksom för gott stöd till föräldrar, syskon och för en trygg samverkan med social­tjanst och skola. Familjer ska känna sig välkomna till mottagningar och vårdavdelningar och ska även kunna bo tillsammans med de barn som behöver behandlas en längre tid på sjukhuset. Så hoppas vi kunna bidra till en lugnare, mer positiv upplevelse för de oroliga föräldrar och barn som behöver vård och stöd här.

Varje barns första tid ska ge en god start på resten av livet. Utöver barnakut, kroppssjukvård och barn- och ungdomspsykiatri vill vi inrymma sjukgymnastik, arbetsterapi och logopedi i Barnens Hus. Vi vill också förbättra möjligheterna för lekterapi, förskola och sjukhusskola.

En speciell ungdomsenhet i Barnens Hus i samarbete mellan kvinnosjukvård, förlossning och barn- och ungdomspsykiatri skulle kunna ta ett samlat grepp om mångfasetterade besvär.

Det tror vi skulle ge de bästa möjligheterna för länets barn och unga.

Förlossningsvården är livsavgörande och Barnsjukhuset fortsätter deras insatser tills våra barn blivit vuxna. Folkpartiet ser långsiktiga vinster i att barn och föräldrar får en bra start på familjelivet och kvinnosjukvården förutsättningar i världsklass. Vi vill bygga för framtiden och för medarbetare som trivs. Därför behöver Uppsala län ett modernt barnsjukhus och Sveriges bästa kvinnoklinik – för patienternas skull och för att locka och behålla de mest kompetenta medarbetarna. Det är en lågriskinvestering som ger maximal utdelning i framtiden.

Lina Nordquist, landstingsråd (FP)