Betald arbetstid blir obetalt hemmaarbete

liberalakvinnor_styrelsen_marianilsson

Vänsterpartiet är ett uttalat feministiskt parti. Ur den feministiska övertygelsen argumenterar partiet bland annat för att slopa rut-avdraget. Samtidigt som partiet är blint för de konsekvenser för jämställdheten som försöket med sextimmarsarbetsdag skulle få. Liberala kvinnors riksdagskandidat i Göteborg Maria Nilsson, skriver i GT

I budgeten som V presenterade i maj var flaggskeppet 65-miljonerssatsningen på försöket med sextimmars arbetsdag inom kommunala verksamheter. Förslaget innebär stora ekonomiska påfrestningar för såväl de enskilda verksamheterna som för den offentliga sektorn. Vad mera är att V inte förefaller ha analyserat sitt förslag om sextimmarsarbetsdag ur ett feministiskt perspektiv, men om så är fallet påpassligt nog valt att blunda för konsekvenserna.

Den segregerade arbetsmarknaden som Sverige tyvärr har innebär att majoriteten av de som arbetar inom kommunal sektor är kvinnor. Enligt statskontorets rapport från 2012 utgör kvinnorna 80 procent av de sysselsatta inom kommun och landsting. Det krävs ingen större matematisk förmåga för att komma till slutsatsen att satsningen på sextimmars arbetsdag framför allt riktar sig till kvinnor.

En arbetstidsförkortning sägs leda till en förbättrad arbetssituation och mer tid för annat. Detta annat kommer dock innebära att mer hemarbete faller på kvinnor. Det kommer att gå emot den positiva trend som identifierats de senaste åren då männens andel av det obetalda arbetet har ökat samtidigt som kvinnornas minskat. Trots detta så uppgår fortfarande skillnaden i obetalt hemarbete mellan en genomsnittlig kvinna respektive man till sju arbetsveckor per år.

V är starka motståndare till rut-avdraget just för att det anses stärka etablerade könsroller snarare än att förändra attityderna. V vill i och med sextimmars arbetsdag genomföra en reform som skulle föra kvinnor tillbaka till spisen och mer obetalt hemarbete. Den enda attityden som detta förslag bidrar till är attityden att kvinnor ska arbeta mindre och därifrån är inte steget långt till attityden att kvinnor också ska tjäna mindre.

Rut-avdragets stora förtjänst är att det har minskat antalet kvinnor på den svarta arbetsmarknaden. Kvinnor som genom anställningar som avdraget medfört kommit in på den vita arbetsmarknaden och därmed i försäkringssystemet.

En liberal feminism tror inte att vägen till jämställdhet går via en sextimmarsarbetsdag utan snarare att den går via en mindre könsuppdelad arbetsmarknad, frihet att välja sin arbetsgivare och frihet att styra över sin vardag.

Mats Pilhem har sagt bland annat på GP 19/4 att sextimmarsarbetsdag innebär jämställdhet på riktigt. Tillåt mig att tvivla på riktigt.

Maria Nilsson
Riksdagskandidat (FP), Göteborgledamot i Liberala Kvinnors styrelse, Folkpartiets kvinnoförbund