Rapport från frukostseminariet ”Fler kvinnor till kommunala bolag – men hur?”

Liberala kvinnor  - seminarium fler kvinnor i kommunala bolag

Tidigt på morgonen samlades ett gäng engagerade kvinnor i Folkpartiets klubbrum i riksdagen för att diskutera varför det är så få kvinnor ifrån FP i de kommunala bolagen och vad vi kan göra för att förändra det.

Frågan om kvinnlig representation med minst 40 % har FP haft på agendan sedan 70 – talet då man beslutade om varannan damernas (herrarnas).  Känslan är hos oss många av oss är att vi börjar ledsna nu. Flera av oss är både 50 och 60 år och har hört till leda att om kvinnorna bara blir mer kompetenta så kommer det att ordna sig av sig själv. Men som vi också konstaterar: makt är inget man får utan något som man tar.

Panelen bestod av Lennart Rydberg, tidigare borgarråd i Stockholm och nuvarande ordförande SISAB, Bonnie Bernström, tidigare ordförande i Liberala kvinnor, riksdagskvinna och ordförande för FPU samt moderator Charlotta Schenholm, ombudsman på Liberala kvinnor med lång erfarenhet från att ha suttit i ett flertal styrelser både i kommunala bolag och privata bolag.

Charlotta Schenholm inledde med att visa på siffror för hur det ser ut för FP Stockholms län:

 

Totalt Kvinnor Män Q % M %
KF – ledamot 147 65 82 44% 56%
Kommunstyrelse 31 9 22 29% 71%
Gruppledare 26 9 17 35% 65%
Byggnadsnämnd 27 4 23 15% 85%
Socialnämnd 30 20 10 67% 33%
Bolagsstyrelse 90 18 72 20% 80%

 

Lennart Rydberg berättade om vad det innebär att sitta i en kommunal bolagsstyrelse. Lennart poängterar att det inte är så mystiskt eller svårt – det är jämförbart med vilket politiskt uppdrag som helst där den viktigaste kompetensen är engagemang, sunt förnuft och en liberal kompass.

Bonnie Bernström tog upp att man inom FP började räkna redan på 70-talet och vikten av fortsätta räkna. Jämställdhet är inget som händer av sig själv utan kräver hårt arbete. Det är dags att sluta problematisera kvinnor och istället ställa raka frågor.

Det vi kom fram till som konkreta åtgärder:

  • Länsförbundet i Stockholm bjuder in valberedningarna i länet till en obligatorisk utbildning
  • Transparens, t ex att vilka som sitter i valberedningarna läggs upp på hemsidan för respektive kommunförening. Vi kan ställa krav på det i olika sammanhang
  • Fortsätta räkna huvuden i olika sammanhang
  • Våga vara obekväm och påtala det orimliga i att kvinnor inte är med och fattar beslut om hur vi skall bygga våra städer och hus, hur kollektivtrafiken skall fungera och annat som ingår i de ”hårda nämnderna/bolagen”.
  • Kvinnor behöver gå på fler ”hårda seminarium” t ex i kollektivtrafik & stadsbyggnads för att visa intresse och lära sig mer, men också för att skapa sig nätverk. Då kan man tänka på att bjuda med en kvinnlig vän när man själv skall gå, lättare att vara två än att vara ensam.
  • Liberala Kvinnor hjälper till att sprida information om seminarium och workshops på dessa områden.
  • Att man som medlem i Liberala kvinnor ställer frågor till sin kommunförening och till valberedningens ordförande om hur man tänker kring de olika posterna i bolag respektive nämnder.