Varför dröjer granskningen av våldtäktslagen?

Så kom då den efterlängtade hovrättsdomen avseende det uppmärksammade åtalet för våldtäkt i Lund i november 2013. Nu skulle väl ändå rättvisa skipas? Men inte blev det så den här gången heller, skriver Anna Mårtensson (FP), Liberala kvinnors rättspolitiska talesperson på SvD Brännpunkt

Anna Mårtensson Liberala kvinnor

Riksdagen beslutade den 5 mars, för mer än tre månader sedan, att regeringen borde tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över våldtäktslagstiftningen och granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom. Varför dröjer det? Vi som drivit de här frågorna hårt börjar bli rejält frustrerade. Hur många människors sexuella integritet hinner kränkas innan utredning ens har påbörjats?

Hovrätten ansåg det klarlagt att kvinnan abrupt lämnat bostaden utan strumpbyxor och jacka, sprungit hysteriskt, gråtit hejdlöst, varit mycket uppriven och knappt kontaktbar samt mått mycket dåligt efteråt. Hovrätten anser att detta gav stöd för att kvinnan känt sig tvingad till merparten av det som hände. Tämligen uppenbart, skulle jag vilja säga.

Hovrätten skriver att mannen hävdat att han inte uppfattade målsägandens nej som allvarligt menat men man skriver samtidigt att hans uppfattning framstår som svårförklarlig. Efter en avvägning av flera omständigheter kommer man fram till att mannen inte insett att kvinnan motsatte sig de sexuella handlingarna och inte heller var likgiltig för hennes inställning. Hovrättens majoritet ansåg att mannen inte uppsåtligen (medvetet) tvingat kvinnan till sex.

Nämndemännen, som ville döma mannen för våldtäkt, ansåg att mannen inte kan ha trott att kvinnan samtyckte och de skriver uttryckligen att de såg hans uppgifter som en efterhandskonstruktion.  Det inger ju i alla fall visst hopp.

Vid Folkpartiet liberalernas landsmöte i november 2013, veckan före den aktuella händelsen i Lund, beslutades att partiet ska driva frågan om en komplettering av sexualbrottslagstiftningen med en bestämmelse om att det för straffansvar ska räcka att gärningsmannen borde ha insett att målsäganden inte samtyckte. Jag bedömer det som mycket sannolikt att utgången i det här målet skulle ha blivit en annan med en sådan lagstiftning som Folkpartiet liberalerna vill ha. Det hade då räckt för åklagaren att bevisa att den åtalade mannen borde ha insett att kvinnan inte samtyckte.

Folkpartiet har uppfattat att den samhällsdebatt som uppstått kring många olika sexualbrottsdomar handlat just om att den/de åtalade borde ha förstått. Vi har uppfattat att svenska folket förväntar sig mer skydd och mer sunt förnuft i lagen.

Vi som anser att våldtäkt är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett av de yttersta uttrycken för bristande jämställdhet i vårt samhälle, menar att utredningen måste skyndas på. Vi står inte ut med löpsedlar med det ena frikännandet efter det andra för att män inte förstått vad kvinnor menat och inte tagit ansvar för att ta reda på det. För varje månad som en utredning dröjer är det många människors, framför allt kvinnors, sexuella integritet som hinner kränkas. Hur länge ska vi behöva vänta?

ANNA MÅRTENSSON (FP)

Liberala kvinnors rättspolitiska talesperson