Kunskap om sin kropp är en demokratisk rättighet

Säker sex är en hälsofråga och en jämställdhetsfråga där båda parter behöver kunskap och vara trygga med att ta ansvar. Det skriver Liberala kvinnors sjukvårdspolitiska talesperson, tillika landstingsrådet, Lina Nordquist och kommunalrådskandidaten Anna Manell på UNT debatt.

Lina Nordquist

Antalet tonårsgraviditeter har ökat i Sverige sedan millennieskiftet. I Håbo, Tierp och Östhammar är tonårsaborterna betydligt fler än i övriga kommuner. Rätten till säkra och legala aborter är en viktig fråga som vi slår vakt om. Samtidigt visar statistiken att ungas kunskap måste öka och att skolelever behöver få mer kunskap tidigare än i dag.

Alltför många unga smittas av könsjukdomar och alltför få använder preventivmedel. Klamydia blir allt vanligare i Sverige, och de allra flesta som smittas är under 30 år. En Uppsalastudie visar att de flesta av vårt läns unga kvinnor tycker att de har lärt sig för lite i skolan, både om hur könssjukdomar smittar och om vad sjukdomarna gör med deras kroppar.

Få unga känner över huvud taget till att könssjukdomar kan öka risken för livmoderhalscancer och ofrivillig barnlöshet. Andra studier förstärker bilden: 1999 hade 14 procent av Uppsalas studenter haft en könssjukdom. Bara tio år senare hade den siffran mer än fördubblats. Det är varje individs ansvar att skydda både sig själv och den man har sex med. Att skydda sig och sin partner är att bry sig!

Skolor och ungdomsmottagningar är nyckelfaktorer till ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Enligt enkätstudien Liv & hälsa Ung anser de flesta flickor och unga kvinnor att deras skola och ungdomsmottagning är den största källan till kunskap om könssjukdomar och preventivmedel. Många har även lärt sig mycket av sin mamma. Även pojkar får information från skola och ungdomsmottagning, men istället för från föräldrarna är den tredje ”läraren” internet. Fler killar än tjejer uppger att de har haft sex helt utan preventivmedel. Av de som haft sex i årskurs sju uppger hälften att de inte använt något preventivmedel överhuvudtaget. I årskurs nio har siffran sjunkit till strax över 20 procent och i gymnasiets årskurs två till mellan 10 och 20 procent. Siffrorna beror förmodligen delvis på att äldre elever har besökt en ungdomsmottagning och haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Tidigare kunskap och tätare uppföljning borde i sådant fall göra skillnad.

Vi tror att både skolhälsovård, lärare och landsting kan göra mer, både var för sig och genom att samarbeta mer. Skolhälsovårdens nya förordningar betonar vikten av förebyggande arbete. Där vill vi investera.

Hälsoäventyret är ett samarbete mellan landsting och kommun för att ge grundskoleelever i olika årskurser kunskap om kropp och hälsa. Verksamheten har fått goda resultat i studier genomförda vid Uppsala Universitet och når i dag många elever i Uppsala, Håbo, Tierp och Östhammar – just de kommuner där behovet ser ut att vara som störst. I årskurs nio är temat samlevnad. Folkpartiet vill se ett utökat samarbete för Hälsoäventyret, dels för att elever i årskurs nio och tidigare ska lära sig mer om sex och samlevnad, dels för att bredda satsningen till gymnasieskolans elever. Detta är minst lika viktigt för särskolorna och särgymnasierna. För många unga som kommer till våra kommuner från andra länder behövs riktade satsningar.

Vi vill att landstinget ska erbjuda länets lärare utbildning inom området sex, samlevnad, sexuell- och reproduktiv hälsa. Vi vill öka tillgängligheten till länets ungdomsmottagningar, så att fler elever i fler årskurser kan besöka sin ungdomsmottagning. Skolhälsovården behöver mer tid för att kunna arbeta förebyggande, både med tidig, grundläggande kunskap och med hälsosamtal i gymnasiets första årskurs.

Säker sex är en hälsofråga och en jämställdhetsfråga där båda parter behöver kunskap och vara trygga med att ta ansvar. Alla unga har rätt till kunskap om sin egen kropp, rätt till säker sex och modet och säkerheten att säga ja eller nej utifrån sina egna villkor. Det är en demokratisk fråga, en viktig förebyggande insats och en mänsklig rättighet.

Lina Nordquist (FP), landstingsråd

Anna Manell (FP), kommunalrådskandidat och skolpolitisk talesperson