Dags att nominera till ny förbundsstyrelse i Liberala kvinnor

Kvinnor i styrelsen

Den 29 november 2014 är det landsmöte och dags att välja ny styrelse för Liberala kvinnor. Flera av våra feministiska stjärnor har suttit i Liberala kvinnors styrelse och har genom sitt arbete gett jämställdhetsfrågorna och Liberala kvinnor en framskjuten plats både i partiet och den politiska debatten.

Valberedningen vill ha förslag på kandidater som vill arbeta både i sitt distrikt och i den nationella styrelsen. Det behövs kandidater med såväl strategiskt kunnande som feministiskt patos och som vill ha en identitet genom Liberala Kvinnor. Det är inte nödvändigt att vara medlem i Folkpartiet men det är ett plus. Det är inte nödvändigt att vara kvinna men ett plus. Det är inte nödvändigt att ha utomeuropeisk bakgrund men det är ett plus.

Vi vill uppmana att inkomma med förslag på kandidater samt kandidaternas kontaktuppgifter. Mejla till Bonnie Bernström eller Helena Bargholtz:

Helena Bargholtz:  helena.bargholtz@hotmail.com

Bonnie Bernström:  bonnie@springboard.se

Märk ditt mail med rubrik ”LKs valberedning” senast den 30 september. 

Bästa hälsningar

Helena Bargholtz, ordförande valberedningen

Bonnie Bernström, vice ordförande valberedningen