Tvåårsregeln är en skamfläck som måste bort

Tvåårsregeln gör att utländska kvinnor stannar kvar hos förövaren snarare än att söka hjälp av rädsla för att bli utvisade. Regeln är en skamfläck som snarast borde tas bort. Det är bara moderaterna och Sverigedemokraterna som inte vill revidera regeln”, skriver Anna Steele och Maria Nilsson på SVT Opinion.

Maria NilssonAnna Steele (FP) ordförande i Liberala Kvinnor

Tvåårsregeln har kritiserats under många år både av kvinnorättsorganisationer, kvinnojourer och av regeringens utredare Eva Eriksson. Regeln innebär att man behöver vara sammanboende eller gifta under en period av två år för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Avslutas relationen innan två år har gått skickas kvinnan tillbaka till sitt hemland.

Flera riksdagspartier är för ett slopande av tvåårsreglen, trots detta händer ingenting och det beror på Moderaterna är emot en förändring.

I artikel efter artikel, intervju efter intervju försvarar företrädare för Moderaterna denna djupt hjärtlösa regel som innebär att kvinnor är helt utelämnade åt mannens goda vilja. Under denna tid är hon rättslös i händelse av separation.

Inför EU-valet gjorde ROKS (Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer och tjejjourer) intervjuer med toppkandidater kring hur de ställde sig till tvåårsregeln och bland Moderaternas kandidater var det ingen (!) som kunde tänka sig att varken att slopa eller ens att revidera den.

För många kvinnor är inte tvåårsregeln en besvärande administrativ omständighet utan ett fängelse präglat av fysiskt och psykiskt våld.

Regeln gör att många väljer att stanna kvar hos förövaren snarare än att söka hjälp av rädsla för att bli utvisade. ROKS uppgav 2013 att 353 kvinnor varit i kontakt med jourer med anledning av våld men mörkertalet är antagligen mångdubbelt större.

Det har skett en uppluckring av lagen via införandet av den så kallade våldsprincipen vilket innebär att en kvinna kan få ett permanent uppehållstillstånd om det kan bevisas att våldet varit upprepat och grovt.

Bevisbördan för detta ligger dock tungt på kvinnan som måste kunna visa upp dokumenterade skador och många kvinnor vågar inte anmäla av rädsla för att det inte ska räcka för att få uppehållstillstånd och alternativet att bli utvisad är värre.

Det är bara Moderaterna och Sverigedemokraterna som framfört att de inte vill se någon som helst revidering av regeln.

Argumentet för att behålla regeln är att ett slopade skulle öppna upp en för en oreglerad anknytningsinvandring där uppehållstillstånd skulle kunna säljas och köpas genom äktenskap. Liberala kvinnor tror att risken är liten.

Samma skrämselpropaganda har tidigare används när anhöriginvandring skulle införas utan att det blev så.

Liberala Kvinnor vill att tvåårsregeln tas bort. Vi föreslår en starkare kontroll av förhållandet vid ansökningstillfället istället för att villkora uppehållstillståndet till två år som idag. En sådan prövning av förhållandet görs redan idag och denna skulle kunna fördjupas.

Alliansregeringen har stått för en humanare flykting- och migrationspolitik men tvåårsregelns fortlevnad är en skamfläck i detta sammanhang som snarast borde tas bort.

Vi uppmanar migrationsminister Tobias Billström att agera.

Anna Steele, Maria Nilsson