Axplock från valrörelsen i bilder – Liberala kvinnor

Här ett litet axplock från Liberala kvinnors valrörelse

Liberala kvinnor valrörelse 2014