Folkpartiet tar fighten för ett mer jämställt samhälle

I land efter land i Europa är det välutbildade, välmeriterade kvinnor som dominerar arbetsmarknaderna. Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) och Helena Sjöberg, riksdagskandidat och ordförande Liberala kvinnor Gävleborg skriver på Arbetarbladets debattsida.

Samtidigt står 40 procent av EU:s kvinnor utanför arbetsmarknaden. Skulle vi öka deras arbetskraftsdeltagande till samma nivå som männen så skulle EU:s BNP öka med upp till 4,9 procentenhet. Sveriges BNP skulle öka med 1,9 och Italiens med 8,6. Inget land kan anse sig ha råd med dessa världens mest högutbildade hemmafruar i en tid av global konkurrens.

Dessutom tjänar kvinnor betydligt mindre än män. Räknat på en arbetsdag mellan 8-17 så jobbar Sveriges kvinnor gratis efter klockan 15.53, medan männen har lön för hela dagens jobb. Under ett sammantaget arbetsliv innebär detta att kvinnorna tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än männen.

För att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden och jämna ut löneklyftorna vill vi folkpartister att:

– Barnomsorgen byggs ut med flexibla öppettider som passar det moderna samhället. Det måste löna sig att arbeta aven här man har barn.

– Föräldraförsäkringen görs mer jämställd genom att en tredje pappamånad införs. I Sverige tar kvinnor i dag ut 80 procent av föräldraledigheten, enligt Försäkringskassan, vilket leder till en skrev fördelning av ansvar för barnen och hemmasysslorna.

– Sambeskattningen avskaffas i hela EU. I bla Spanien, Frankrike och Tyskland betalar man skatt familjevis istället för individuellt vilket gör det olönsamt för kvinnor att arbeta. När Sverige individualiserade beskattningen på 1970-talet ökade kvinnors deltagande på arbetsmarknaden från 50 till 80 procent på bara ett decennium.

– Pensionsåldern görs könsneutral.

Vi i Folkpartiet kämpar mot orättvisa löner och tar fighten för ett mer jämställt samhälle varje dag. Vi accepterar inte att hälften av alla barn redan på BB döms till sämre levnadsvillkor.  Det är dags att Sveriges kvinnor får lön för hela arbetsdagen och att Europas kvinnor ges jämställda villkor så att de får en rättvis chans att delta på arbetsmarknaden.