Liberala kvinnors håller landsmöte 29 november

Kvinnor i styrelsen

 

 

 

 

 

 

Den 29 november 2014 håller Liberala kvinnor landsmöte. Vi planerar att göra en stadgeändring som gör att Liberala kvinnor i framtiden kommer att gå i takt med mandatperioder och Folkpartiets landsmöten. Detta innebär att vi kommer att hålla landsmöte våren 2015 där den politiska plattformen behandlas i sin helhet. På landsmötet som hålls den 29 november ska ny styrelse väljas. Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på ny styrelse. Vill du nominera? Läs mer här. Alla som är medlemmar har rätt att delta och nominera kandidater. Landsmötet kommer att hållas i riskdagens förstakammarsal.