När det som inte bör hända – händer!

Eva-Britt Jarskär, ordförande Liberala kvinnor Norra Älvsborg, skriver i Alingsås tidning.

Eva-Britt Jarskär   Foto Alingsås Tidning

När det som inte bör hända händer, det var ämnet på den temakväll som vi anordnade på Estrad  torsdag 4 september kl 19:00. Men denna kväll skulle inte behövas och kvällens huvudgäster skulle inte behövt uppleva sina trauman: våldtäkt. Varje år sker 36 000 våldtäkter, enligt BRÅ, men endast 6 000–7 000 anmäls. Våldtäkt är en komplex fråga som handlar om våra egna och samhällets värderingar och de måste lyftas fram, synas och ifrågasättas för att slutligen kunna förändras.
Ja är ja. NEJ BETYDER NEJ! Inför samtycke i våldtäktslagstiftningen!
Det är mycket som inte bör hända men som sker ändå och ett annat exempel, utan värdering sinsemellan,är kvinnors lön efter ett yrkesliv. För varje tia en man tjänar får kvinnan nöja sig med 7,50 kr. Detta innebär att kvinnan tjänar ca 3,6 miljoner mindre. Hur kommer det sig? Generellt arbetar fler kvinnor i låglöneyrken; de har sämre lön och sämre karriärsmöjligheter. De är hemma mer med barnen då männen bara tar ut 17 % av föräldraledigheten under barnets första två år. De arbetar ofta deltid. Hur ska man kunna få upp sin lön med dessa villkor?  Vi behöver fler män där barnen är och fler kvinnor där makten är.
Ytterligare något som händer trots att det inte bör hända är det människoförakt som sprider sig i världen. Jag tänker på att vissa anses ha ett mindre värde än andra. Att vissa människor inte får komma till vårt land trots att de flyr för sina liv och söker trygghet för sig och sina barn. Att en del personer anser att de ska stanna i flyktinglägren och att andra ska ta hand om dem där.  Att de inte behövs i Sverige utan enbart är en belastning.
Min övertygelse är att invandring och en humanistisk människosyn är en förutsättning för att bevara det Sverige som jag älskar och vill leva i. Att vi måste bevara vår demokrati. Att alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, ålder, sexualitet och religion. Därför är jag liberal. Därför är jag folkpartist.