När det som inte får hända händer

Torsdagen den 5 september arrangerade Liberala kvinnor Norra Älvsborg ett seminarium med panelsamtal där temat för kvällen var brottsofferperspektivet av att bli utsatt för en våldtäkt. Hedersgäster var Julia Östfeldt & Emma Blomdahl. Båda har varit utsatta för våldtäkt och sedan de träffades i samband med gruppterapin efteråt så har de bildat föreningen ”Tillsammans” med syfte att förändra den ofta skeva bild som ges av brottet våldtäkt och våldtäktsmannen. Genom ”Tillsammans” vill de bidra till att sprida kunskap om sexuellt våld. Övriga panelen bestod av Brottsofferjouren, Elevhälsan-gymnasiet och Ungdomsmottagning. Moderator var Kristina Grapenholm, listetta på Norra Älvsborgs riksdagslista

Det blev en kväll med gripande och viktiga berättelser och engagerat panelsamtal där åhörarna var synbart tagna. Kvällen mynnade ut i flera konkreta och bra förslag:

  • Nationell strategi ska tas fram –  ska inte vara beroende på var du bor om du får bra ett omhändertagande.

  • Jourmålsägandebiträde; det måste finnas någon professionell att vända sig till

  •  Obligatorisk utbildning för personal som kommer i kontakt med sexuellt våld. Idag varierar kunskapen från noll till utmärkt. 

Kvällen följdes upp med att Liberala kvinnor Norra Älvsborg ordnade ett frukostmöte där Julia Östfeldt & Emma Blomdahl från ”Tillsammans” fick träffa jämställdhetsminister Maria Arnholm och berätta om sina förslag för att förbättra på området. Expressen har också skrivit om ”Tillsammans” och det arbete de gör.

det som inte får hända 20140905