Ge kvinnorna vettiga plattformar

Charlotta Schenholm

Styrelsen Liberala Kvinnor i  Stockholms län skriver i tidningen NU nr 41 ( 9/10 – 2014) om betydelsen av att även kvinnor får vettiga plattformar i politiken. Inte minst internt inom folkpartiet

Valet är över och FP finns numera med som ett av de partier som bidragit mest till att minska andelen kvinnor i riksdagen. ”Männen dominerar i nya riksdagen” skriver SvD  1 oktober.

I förra veckans NU skriver Anna Steele mfl om de krav som Liberala kvinnor ställer på den nya partiledningen att vidta åtgärder för att komma tillrätta med den bristande jämställdhet inom FP. Man föreslår också ett antal åtgärder på kort och på lång sikt., vilka är genomgående bra förslag.

Liberala Kvinnor Stockholms Län skrev i NU redan för ett år sedan om att det är dags att börja sopa framför egen dörr när det gällde jämställdhet.  Vi lyfte också upp den motion vi skrev till förra höstens landsmöte.

Motionen bifölls delvis och partistyrelsen fick ett antal arbetsuppgifter i uppdrag av landsmötet.

Landsmötet gav också länsförbund och kommunföreningar ett antal rekommendationer som handlade om hur man kan öka jämställdheten när det gäller politiska förtroendeuppdrag såväl som när det gäller interna partiuppdrag.

Läget är nu akut och saker måste börja hända så att vi inte fortsätter på den inslagna vägen och får ännu färre kvinnor 2018.  Alla de nomineringskommittéer som nu sitter och funderar på namn har ett stort ansvar för att se till att läget 2018 inte blir värre, utan blir bättre. För att kunna ta sig fram i politiken krävs oftast att man redan har en politisk plattform att utgå från. Se nu till att kvinnorna får chansen och får vettiga plattformar!

Naturliga frågor till partistyrelsen och länsförbund är:

  • Vilka konkreta åtgärder är redan vidtagna utifrån landsmötesbeslutet 2013?
  • Vilka åtgärder planeras att genomföras de närmsta 4 åren?
  • När kommer en trovärdig aktivitetsplan att presenteras?
  • Hur tänker FP stötta och matcha fram kvinnor, så att betydligt fler kvinnor toppar listorna? Dagens system med varvade listor fungerar inte, när FP oftast har endast ett mandat per riksdagskrets.

I juni arrangerade vi också ett frukostseminarium om ojämställdheten i kommunala bolag och nämnder. Det resulterade i att Stockholms länsförbund tog fram en 12 punkt lista till nomineringskommittéerna för mer jämställda nomineringar. Använd den i hela landet.

Det räcker inte längre med vackra ord och fina jämställdhetsbokslut där man bara konstaterar hur illa det ser ut, nu kräver vi synliga resultat.

Vi kvinnor är 50 % av befolkningen, då är det rimligt att vi också får halva makten och hela lönen. Även inom Folkpartiet.

Styrelsen Liberala Kvinnor Stockholms Län

Charlotta Schenholm