Provvalen måste kunna ifrågasättas

Liberala kvinnors ordförande Anna Steele och Maria Weimer, ny riksdagsledamot för Uppsala, skriver i Tidningen NU om att det nu krävs handling för att komma till rätta med den låga kvinnorepresentationen

mindre anna_steele_i_riksdagenMaria Weimer

 

 

 

 

 

Andelen kvinnor i Folkpartiets riksdagsgrupp minskade från 42 procent i valet 2010 till 26 procent 2014 och är därmed den näst lägsta i riksdagen, bara Sverigedemokraterna är sämre. Det är underkänt för att parti som alltid stått i första ledet för feminism och jämställdhet. Det räcker inte med visioner utan nu krävs handling.

Jämställdhet blev en av valets viktigaste frågor vilket Fis framfart är ett bevis på men också att väljarna belönar kandidater med tydlig feministisk profil. Flera av Liberala kvinnors kandidater som Birgitta Ohlsson, Maria Nilsson, Lina Nordquist mfl får mycket kryss och undertecknad kryssar sig in i riksdagen. Med en riksdagsgrupp på 5 kvinnor (i skrivande stund) så sviktar trovärdigheten betänkligt och vi kommer att få svårare att nå ut med feministiska budskap när vi inte lever som vi lär.

Liberala kvinnor varnade för detta. Vi kräver nu att partiet går från ord till handling. Det duger inte med målsättningar som sedan inte infrias utan kännbara konsekvenser. Vi har en rad förslag på kort och lång sikt:

  • Partiledningen är en nyckelfaktor för att få saker att hända och måste visa att den menar allvar med att råda bot på den bristande jämställdheten. För att kompensera den ojämställda riksdagsgruppen bör vi verka för ett ökat antal kvinnor i partistyrelsen och bland länsledningarna runt om i landet. Det arbetet kan börja genast.
  • Jämställdhet är en kunskapsfråga som Maria Arnholm brukar säga. För många tycker saker utan att ha kunskap. Ge länsförbunden i uppdrag att ordna utbildningar om vikten av jämställda styrelser och listor. Utbildningen skall vara obligatorisk för valberedningar och nomineringskommittéer.
  • Tydliga jämställdhetsdirektiv skall finnas för valberedningars och jämställdhetskommittéers arbete, där det markeras att en ojämställd lista eller styrelse inte betraktas som ett bra jobb och att det för med sig att valberedningens ordförande byts ut.
  • Provvalen utgör inte alltid den högsta formen av demokrati utan kan verka konserverande och måste i vissa fall kunna ifrågasättas. Med stöd av jämställdhetsdirektiv måste valberedningen kunna lyfta kvinnor även om provvalsresultatet inte ger det utslaget. Det handlar om demokrati men också om att vara relevanta för väljarna.
  • Satsa på internutbildning och mentorskap och stötta duktiga kvinnor som vill ta uppdrag. Utan kontakter och förståelse för hur politiken fungerar är det svårt att lyckas med och få förtroende att ta tunga poster.
  • På längre sikt måste partiledningen sätta upp tydliga jämställdhetsmål där man uttalar att hälften av listorna skall toppas av kvinnor. Dessa måste kombineras med handlingsplaner för hur målen skall uppnås. Regelbunden uppföljning och utvärdering av det som gjorts och hur det fungerat måste också ske.

Om Folkpartiet ska få väljarnas förtroende måste vi ha en politik för det som väljarna tycker är viktigt. Men då krävs att vi har trovärdiga avsändare som speglar och förstår väljarna. Det har vi inte med 26 procent kvinnor. Krasst handlar det om vi vill finnas kvar på den politiska kartan efter 2018. Nu är det upp till bevis.

Anna Steele, ordförande Liberala kvinnor

Maria Weimer, riksdagsledamot Uppsala