Försvara aborträtten

Kvinnans fria val är ytterst en fråga om frihet, hälsa och jämlikhet, skriver Lina Nordquist och Anna Manell på UNT debatt.

LinaNordquistAnna Manell 2015

För 40 år sedan antogs vår svenska abortlagstiftning. Då infördes en grundläggande rättighet för kvinnor i Sverige att få bestämma över sina liv och sina kroppar och själv välja om och när de kan ta på sig ansvaret att bära, föda och uppfostra ett barn. Sedan den 1 januari 2008 kan även kvinnor bosatta i andra länder få hjälp till abort i Sverige.

Dessa rättigheter är inte självklara. I Sverige och över hela världen vädrar abortmotståndare nu morgonluft och försöker ta makten över kvinnors kroppar. Abortfientliga organisationer argumenterar för att livet börjar vid befruktningen och flera länder delar redan deras uppfattning. I Polen, Malta och Irland är abort förbjuden. Fram till för en månad sedan hade en abortmotståndare det högsta ansvaret för hälsofrågor inom EU-kommissionen.

Även i Sverige blåser en abortfientlig snålblåst. Efter att antalet tonårsgraviditeter ökat i Sverige sedan millennieskiftet används de nu som tillhygge för att begränsa kvinnors rätt till sina liv och kroppar. Sverigedemokraterna, Sveriges tredje största parti, har varit tydliga med att de vill riva upp svensk abortlagstiftning. I flera svenska landsting har olika partier lämnat förslag om samvetsfrihet för sjukvårdspersonal. Man vill ge medarbetare rätten att själva välja vem de vill vårda och behandla, och hur.

Folkpartiet Liberalerna kommer aldrig att acceptera att aborträtten begränsas. Kvinnans fria val är ytterst en fråga om frihet, men också en fråga om hälsa och jämlikhet.

Historien visar tydligt att begränsningar i aborträtten leder till illegala ingrepp som hotar kvinnors hälsa. Klåpare utan medicinsk utbildning tar chansen att tjäna pengar på kvinnors desperation. Ett förbud gör abort till en klassfråga där den som har råd kan köpa sig säker abort i det egna landet eller utomlands.

Inte heller vill vi öppna för en godtycklighet i sjukvården där den behandling som erbjuds beror på enskilda medarbetares personliga övertygelse. Patienter ska aldrig behöva oroa sig för att deras sjukvård baseras på annat än medicinska överväganden. Införande av samvetsklausul står stick i stäv med att sätta patientens rättigheter, integritet och behov i första rummet.

Folkpartiet liberalerna vill i stället arbeta förebyggande. Vi vill ge skolhälsovård, lärare och landsting möjlighet att göra mer, både var för sig och tillsammans.

Vi vill att landstinget investerar i att ge länets lärare utbildning i sex, samlevnad, sexuell- och reproduktiv hälsa. Vi vill också att fler elever i fler årskurser ska kunna besöka sin ungdomsmottagning. Skolhälsovården i hela länet behöver mer tid för att kunna arbeta förebyggande, både med tidig, grundläggande kunskap och med hälsosamtal i gymnasiets första årskurs.

Studier från Uppsala universitet ger goda betyg åt Hälsoäventyret, ett samarbete mellan landsting och kommun för att ge grundskoleelever i olika årskurser kunskap om kropp och hälsa. Verksamheten når i dag elever i Uppsala, Håbo, Tierp och Östhammar – just de kommuner där tonårsaborterna är flest och behovet som störst. Vi vill se ett utökat samarbete för Hälsoäventyret, dels för att elever i årskurs nio och tidigare ska lära sig mer om sex och samlevnad, dels för att bredda satsningen till gymnasieskolans elever. Detta är minst lika viktigt för särskolorna och särgymnasierna. För unga som kommer till våra kommuner från andra länder behövs ibland riktade satsningar.

Rätten till säkra och legala aborter är en viktig fråga vi måste slå vakt om. Samvetsfrihet för sjukvårdens medarbetare är inte rätt väg att gå.

För att minska den oroande abortstatistiken i Håbo, Tierp och Östhammar krävs långsiktigt, förebyggande arbete. Alla unga i vårt län har rätt till verktyg för säker sex och kunskap om sin egen kropp. Tonåringars och unga vuxnas kunskap är en hälsofråga och en jämställdhetsfråga där båda parter behöver kunskap och vara trygga med att ta ansvar. Både aborträtten och det förebyggande arbetet är demokratiska frågor, viktiga samhällspelare och mänskliga rättigheter.

Lina Nordquist, landstingsråd (FP) och sjukvårdspolitisk ­talesperson för Liberala Kvinnor

Anna Manell, skolpolitisk talesperson (FP)