Gulan Avci ny ordförande i Liberala kvinnor

Gulan Avci

Eldsjäl tar över Liberala Kvinnor!

Liberala Kvinnors landsmöte valde enhälligt Gulan Avci till ny ordförande lördagen 29 november 2014.
– Jag är hedrad och stolt över förtroendet för detta uppdrag. Vem kunde tro att den femåriga kurdiska flyktingflickan skulle leda den liberala feministiska rörelsen år 2014 i Sverige, säger Gulan Avci.
Enligt Avci finns det mycket kvar att jobba för att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas:
– Svensk välfärd klarar sig inte utan den kvinnliga delen av befolkningen som står för hälften av välfärdsintäkterna. Det är dags för en politik för lika lön för lika arbete och att sudda ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor, säger Avci.
Hederskulturen är en viktig fråga för den nyvalda ordföranden;
– Jämställdhetskampen handlar om att se se alla strukturer som diskriminerar och kränker kvinnor. Hederskulturen inskränker på flickor, kvinnor och pojkars friheter och fråntar dem deras grundläggande mänskliga rättigheter. Det kan jag aldrig acceptera. Därför är jag feminist, säger Avci.
Efter valförlusten 2014 i Folkpartiet liberalerna måste Liberala Kvinnor stärka sin position i partiet. Minskningen av antalet mandat i partiet gick framförallt ut över kvinnorepresentationen vilken är en skandal för ett parti som måste driva jämställhetens fana högt. Närmast på dagordningen står därför nu att påverka partiet.
Vi Liberala Kvinnor har ett viktigt uppdrag framför oss. Precis som våra liberala pionjärer som Selma Lagerlöf, Fredrika Bremer, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, och Anna Whitlock banande vägen för feministiskt tänkande och för svensk jämställdhetshistoria ska vi föra arvet vidare. De skulle aldrig acceptera en utveckling med det katastrofala valresultatet och den näst sämsta kvinnorepresentationen i riksdagen. Det gör inte vi heller, avslutar Avci.
Presskontakt;
Gulan Avci, ordförande 0736-78 79 74
Jessica Bagge, förbundssekreterare 0730-37 15 21 
Fakta om Gulan Avci
Gulan Avci är född i den turkiska delen av Kurdistan. Hennes föräldrar kom till Sverige som politiska flyktingar, när hon var fem år. Hon är uppväxt i Bredäng som är ett av södra Stockholms miljonprogramsområden. Idag bor hon i Vasastan och (har delad vårdnad) är ensamstående med sönerna Kevin 6 och David 2 år.
Gulan har redan en bred politisk bakgrund. Hon är ledamot för Folkpartiet liberalerna i Stockholms stadsfullmäktige sedan 2006 och nu gruppledare i arbetsmarknadsnämnden. Hon har också varit ersättare i riksdagen vid 3 tillfällen.
Bland andra tidigare förtroendeuppdrag kan nämnas att hon varit ordförande för Liberal Mångfald, ledamot av styrelsen för UNG-SIOS (Sveriges invandrarungdomsorganisationer) och ledamot för LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer). Gulan har också varit ordförande för Kurdiska Ungdomsförbundet i Sverige. Mellan åren 2003-2006 arbetade hon som integrationssamordnare för Folkpartiet liberalerna i Stockholms stad och län. Nu arbetar hon på bank som rådgivare.