Liberala kvinnors landsmöte i bilder

Liberala kvinnors landsmöte höll landsmöte den 29 november. Då valdes en ny styrelse som ska ledas av ordföranden Gulan Avci tillsammans med vice ordförande Maria Nilsson. Nedan några bilder från dagen och den nyvalda styrelsen. Liberala kvinnor vill rikta ett särskilt tack till Karin Thorsell på Tidningen NU för att vi får publicera hennes fina bilder på vår hemsida.

Gulan Avci framför Kerstin Hesselgren

Foto: Karin Thorsell

Liberala kvinnor styrlesen

Foto: Karin Thorsell

Kollage landsmöte 20141129

Foto: Karin Thorsell