Uppskattat frukostseminarium om våldtäkter och vad polisen kan och bör göra för att bli bättre

Eva von Vogelsang rapporterar om den förstudierapport hon tagit fram " Utveckling av arbetsmetoder vid utredning av våldtäkter!

Eva von Vogelsang rapporterar om den förstudierapport hon tagit fram ” Utveckling av arbetsmetoder vid utredning av våldtäkter!

Tidigt en morgon i december samlas några av oss  som engagerar oss i mäns våld mot kvinnor på riksdagen för ett frukostseminarium i LKs regi. Vi skall lyssna till Eva von Vogelsang, poliskommissarie berätta om den förstudie som hon gjort för rikspolisstyrelsen om hur polisen kan utveckla sina arbetsmetoder vid utredning av våldtäkter. Johan Pehrson, Fps rättspolitiska talesperson är också på plats för att delta och bidra i diskussionen.

Eva inleder med lite statistik:

Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökningar anmäls endast 10-20 % av alla begångna sexualbrott. Så har det varit under flera år. Uppklarande andelen av anmälda våldtäkter ligger på 10-20 % och varit så låg under lång tid. Av de våldtäkter som leder till åtal var det 2012 36 % som ledde till friande, en betydligt högre andel än för andra brott som ligger på ca 5 %. Friandefrekvensen har dessutom ökat under senare år, vilket tyder på att antingen har utredningarna blivit sämre eller har kraven på bevisning ökat.

Om man delar in anmälda våldtäkter är ca 10 % rena överfallsvåldtäkter, 30 % våldtäkter i nära relation, 30 % förövaren är en bekant och 30 % är när våldtäkten skett av någon som tidigare är okänd men man lärt känna de senaste 24 timmarna.

Mycket av det som Eva tar upp är sådant som inte krävs någon ny lagstiftning för att genomföra:

  • Att alltid utse ett målsägarbiträde till våldtäktsoffer för att säkerställa att förhören och utredningen blir väl genomförda.
  • Att utveckla metodstöd inom polisen för utredning av sexualbrott
  • Utveckla ett bättre brottsspaningsregister för mord och sexualbrott
  • Attityderna kring sexualbrott, är det finare att utreda mord än utreda sexualbrott? Förslaget är att inrätta team som utreder alla typer av grova våldsbrott, inklusive sexualbrott
  • Där det finns barnahus, ta emot alla målsägande (offer) under 18 år men även förövare som är under 18 år.
  • Säkra att bevis tas och tas om hand. Idag finns spårsäkringssats som skall användas efter sexuella övergrepp men som inte används eller inte används på rätt sätt.

Eva tar också upp frågan om att våldtäkt borde inkluderas i definitionen av grova våldsbrott och att det skulle knyta an till regeringens satsning mot sexuellt våld och andra sexuella övergrepp.

På en rak fråga från moderatorn (Charlotta Schenholm) om vad Eva önskar sig mest från politikerna så svarar hon att det är inte främst lagstiftning utan att politiker på olika nivåer ställer krav på polisens arbete. Frågar polisen om arbetet med våldtäkter, vad görs, hur går det? Följer upp statistik och ifrågasätter om vissa distrikt eller områden presterar mycket sämre än andra. För Liberala Kvinnor känns det självklart; att ställa krav är att bry sig. Och det man talar om och fokuserar på, det är det som händer. Vi får och kan i vår tur ställa krav på våra förtroendevalda politiker som sitter på olika förtroendeposter i polisnämnder och polisstyrelser.

Tiden går fort snart är det dags att runda av och deltagarna skyndar iväg till jobb och andra åtaganden. Några dröjer sig kvar, vill diskutera denna fråga som engagerar en liten stund till. Vad kan just jag göra eller bidra med? Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vid tangentbordet

Charlotta Schenholm

Titta gärna på den film om våldtäkter som polisen tagit fram i utbildningssyfte – inte minst för unga

https://www.youtube.com/watch?v=C4MGsdWFXCs&list=PLETfum1Vg4-_Aj1k_sgranVWUk9rA4wO-