Vi behöver öppna ögonen för nya kvinnor i Sverige

Hon ser invandrade kvinnor som en del av det glömda Sverige, är rädd att hedersfrågorna hamnar under radarn i den rödgröna regeringen och uppmuntrar företag som satsar på lika möjligheter för kvinnor i arbetslivet. Nu vill Liberala Kvinnors (LK) nya ordförande Gulan Avci få förbundet att växa och få genomslag i debatten.

Läs Karin Thorsells porträtt av Gulan Avci, Liberala kvinnors nya ordförande, publicerat i Tidningen NU.

Gulan Avci

Foto: Karin Thorsell, Tidningen NU

– Jag vill göra LK synligt och medialt. Vi ska vara med och skapa opinion och det är viktigt att vi syns i medierna, säger Gulan Avci.

Det är ingen blyg ny ordförande som vill komma in i arbetet innan hon tycker något. De egna åsikterna finns där, starkt formulerade.

Samtidigt är hon ödmjuk inför att leda Liberala Kvinnor.

– Det viktigaste nu är att vara inlyssnande och jag kommer omedelbart att initiera en Sverigeresa för att lyssna och föra samtal. Alla distrikt är inte med i förbundsstyrelsen och det är viktigt att ordförande åker runt och pratar med företrädare och medlemmar. Vi behöver en förnyelse av politiken. Det är viktigt att LK breddar sig. Och en självklar breddning för den nya ordföranden är integration kopplat till jämställdhet. Gulan Avci tycker att det är ett svek att kvinnorörelsen inte engagerat sig mer för invandrade kvinnor.

– Vi som liberaler har alltid varit i framkant för rösträtt och andra reformer för att kvinnan ska frigöras. På samma sätt behöver vi öppna ögonen för nya kvinnor i Sverige. De är en del av det glömda Sverige.

I sitt tal på LK:s landsmöte i lördags berättade Gulan Avci att hennes pappa ställdes inför valet att sättas i fängelse eller att fly landet vid militärkuppen i Turkiet 1980.

– Mamma ställdes också inför ett val – om hon skulle stanna i landet som ville sätta hennes man i fängelse och leva ensam med barnen eller lämna hem och ägodelar.

– Hon har alltid varit den starka länken som har sett till att vår familj förblivit hel. Det är inte unikt. Tiotusentals kvinnor har gjort den tuffa resan, ensamma och ofta med barn. Vår resa tog två år och vi levde fattiga i två andra ofria länder in-nan vi kom till Sverige.

Gulan Avci menar att resorna gjort kvinnorna starka, men att de i Sverige ses som hjälplösa offer.

– Ingen förstår drivkraften men den vill jag belysa. De här starka kvinnorna kan bidra massor och LK kan bidra till att koppla integration till arbetsmarknadstänk. Om kvinnor får möjligheten så integreras de snabbare och det gör också att barnen lyckas. Det finns en koppling mellan kvinnor och lyckad integration.

Hon ser sig själv som exempel på det.

– Vem kunde tro att den där femåriga flyktingflickan skulle bli ordförande för Sveriges liberala kvinnoförbund? Jag är så glad för  min mammas modiga beslut att ta sina barn och göra den här resan.

på arbetsmarknaden finns många utmaningar för jämställdheten – glastak, löneskillnader och nu också den nya regeringens hot mot etableringsfriheten inom vård, omsorg och utbildning som Gulan Avci ser som att kvinnor förpassas tillbaka till den offentliga sektorn, med bland annat sämre löneutveckling.

– Näringslivet får då ett ännu viktigare uppdrag för att kvinnor ska kunna bli chefer och för att kvinnors löner ska justeras upp. Det finns ett antal företag som går i den riktningen och de företagen ska lyftas upp och uppmuntras.

Gulan Avci pekar också på betydelsen av att kvinnor inte får bidra fullt ut, jobba och betala skatt.

– Det skulle dränera välfärden som är beroende av skattemedel. Det här är också en viktig uppgift för LK att lyfta fram.

Våld i nära relationer och kanske speciellt våld mot äldre kvinnor är ytterligare ett område som är självklart för LK att lyfta fram, och det tangerar också hedersfrågan som är en av Gulan Avcis huvudfrågor.

– Jag är rädd att hedersfrågan hamnar under radarn. I regeringen som sitter nu vill MP inte prata om det för att man tycker att det späder på fördomar. Det är den främs-ta formen av kulturrelativism, att hänfalla till rasistkortet.

Vänsterpartiet tycker också att hedersfrågan är olämplig, menar Gulan Avci.

– Det är konstigt med tanke på partiets höga svansföring inom feminismen. De blundar för att 70 000 unga i Sverige fråntas sina mänskliga rättigheter.

– Vi måste stå upp för att alla har samma rätt. Man måste vara modig när det blåser och våga gå i täten.

En kärnuppgift för LK är att det ska vara jämn könsfördelning på Folkpartiets poster – vilket blivit extra aktuellt efter höstens val.

– Det är fem kvinnor av 19 i Folkpartiets riksdagsgrupp nu. Är det acceptabelt för ett parti med vår historia, undrar Gulan Avci.

– LK måste vara en viktig intern kraft och samarbeta med Folkpartiet så att listorna ser annorlunda ut 2018. Jag hoppas att vi tillsammans kan skapa en framtidspool med kvinnliga politiska ledare.

Gulan Avci var med i Folkpartiets valanalysgrupp som bland annat föreslog ett rotationssystem, att man inte sitter på en post för länge, vilket skapar möjlighet att få in fler kvinnor. Man föreslog också att provvalsperioderna för länsförbunden läggs lika så att det går att få överblick över hur könsfördelningen blir totalt.

Tidigare har den som varit ordförande för Liberala Kvinnor oftast varit riksdagsledamot, men när det nu bara är fem kvinnor i Folkpartiets riksdagsgrupp har blickarna i stället riktats utåt. Då har det också blivit viktigt att ge ordföranden arvode, menar Gulan Avci.

– Det är dags att kvinnor slutar att säga i teorin att vi ska ha lika lön för det vi gör ,men i praktiken inte stå för det. Det här är ett stort uppdrag att göra ideellt och jag har inte råd med det. Jag är ensamstående med två små barn och har räkningar att betala. Då spelar det inte någon roll hur stor drivkraft man har, man måste ta ansvar för sin ekonomi.

Pengar är viktigt också för Liberala Kvinnor. Gulan Avci kommer  att ta tag i vilka projekt som förbundet vill driva och sedan hitta finansieringskällor.

– Vi är varken en fattig eller rik organisation, men att ha en bra verksamhet är en ekonomisk fråga, konstaterar hon.

Karin Thorsell