Fadimedagarna 2015

Den 19 januari kommer Liberala kvinnor att vara värdar för en internationell konferens när Fadime Sahindal minne hedras. Fadimedagarna uppmärksammar det viktiga arbetet mot hdersrelaterat våld och förtryck och kommer att äga rum på flera platser i landet. Liberala kvinnor är värdar för konferensen som hålls i Sveriges riksdag den 19 januari. Läs mer om eventet på riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadimes hemsida. Alla är varm välkomna att delta.

Foto: Eva Tedesjö

Foto: Eva Tedesjö

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Måndag 19 januari, kl. 10.00-17.00
Plats: Gamla förstakammarsalen i riksdagshuset

Föranmälan krävs – anmälan ska skickas SENAST den 15 januari via e-post till riksdagsledamot Robert Hannah,

Talare och medverkande vid panelsamtalen

 • Sara Mohammad, ordförande GAPF: Resultatet av det tvååriga projektet Bortförda Barn – mot barn- och tvångsäktenskap
 • Karin Zelander, projektassistent GAPF och skribent: Presentation av GAPF:s nyskrivna handbok ”Berätta inte för någon om vårt samtal!” – en handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld, förtryck och tvångsgifte
 • Chaz Akoshile, Joint Head, Forced Marriage Unit, Foreign and Commonwealth Office, brittiska regeringen: Hur brittiska UD arbetar med att få hem bortförda barn
 • Maryam Namazie, talesperson för International Committee against Stoning, Fitnah – Movement for Women’s Liberation, Equal Rights Now and One Law for All! Storbritannien: Konsekvenserna av bortföranden
 • Houzan Mahmoud, genderexpert från Storbritannien och irakiska Kurdistan: Konsekvenserna av bortföranden
 • Sabina Landstedt, Tjejjouren i Norrköping
 • Utsatt ung tjejs berättelse om en släkting bortförd för barn- och tvångsäktenskap
 • Juno Blom, Verksamhetsutvecklare vid Länsstyrelsen i Östergötland
 • Devin Rexvid, Doktorand i sociala frågor vid Umeå universitet
 • Anna Frank, Saknade barns nätverk: Erfarenhet av att hjälpa saknade barn
 • Dilek Baladiz, Verksamhetsledare för Origo
 • Marlene Stenman, Gymnasielärare: Egna erfarenheter från arbete med att hjälpa elever som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och bortförda barn
 • Bayan Nasih, socionom: Egna erfarenheter om hur myndigheterna hanterar bortrövade barns ärenden
 • Sandra Sarin, Tjejers rätt i samhället (TRIS)
 • Annika Hirvonen (MP), riksdagsledamot, vice ordförande i Justitieutskottet
 • Lawen Redar (S), riksdagsledamot
 • Beatrice Ask (M), Fd justitieminister
 • Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot, utskottsansvarig för Socialutskottet
 • Robert Hannah (FP), riksdagsledamot, ledamot i Civilutskottet
 • Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden
 • Johan Hedin (C), riksdagsledamot, ledamot i Justitieutskottet
 • Moderator för panelsamtal: Kristina Hultman, journalist och författare

Teaterföreställning:

Under konferensen kommer ett antal teaterscener att framföras av,

 • Katarina Olsson – dramapedagog, genusvetare, jämställdhetsstrateg i Botkyrka kommun
 • Lena Wennersten – socionom, tidigare kurator på AVK (mottagning för våldtagna kvinnor), idag kurator på Boo vårdcentral i Nacka

Scenerna synliggör och problematiserar utsatta kvinnors möten med svenska myndigheter och baseras på Lenas och Katarinas erfarenheter från sitt arbete: “Vi synliggör aktuella problem genom att lyfta in dem på scenen”.

Konferensens syfte är:

 • Att uppmärksamma politiker om problematiken kring bortförda barn
 • Att synliggöra konsekvenserna av barn-och tvångsäktenskap och vikten av arbetet mot barn- och tvångsäktenskap
 • Att delge slutresultaten av det nationella projektet Bortförda Barn genomfört av GAPF med finansiellt stöd av Länsstyrelsen för Östergötlands län
 • Att ge chansen till alla partier att klargöra sitt partis inställning och åtgärdsprogram för att stoppa barn-och tvångsäktenskap och förslag till åtgärder kring problematiken kring bortförda barn

Frågor som kommer att tas upp under konferensen

 • Vad har ideella organisationer för erfarenheter av bortförda barn och de bortfördas önskan om stöd och hjälp?
 • Hur kan samhället hämta hem bortförda barn och ge rätt stöd och skydd till de utsatta?
 • Vad kan kommunerna göra för att stödja de utsatta och förebygga bortrövandet av barn till föräldrarnas födelseland?
 • Hur kan vi göra vårt bästa för att hjälpa bortförda barn?

Kort beskrivning av projektet Bortförda Barn

Projektets övergripande syfte är att åstadkomma en reell kunskaps- och kompetenshöjning i högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige om barn- och tvångsäktenskap och hedersrelaterad problematik överhuvudtaget, samt att ge metoder för identifiering av signaler hos ungdomar som riskerar tvångsgifte. Målet är att hjälpa och stödja utsatta ungdomar och vara ett stöd för skolpersonalen i deras arbete mot hedersproblematik. Detta ska ske genom att erbjuda skolor utbildning om ovanstående och praktisk handledning. Målgruppen utgörs av både elever och skolpersonal (rektor, lärare, skolsköterska, kurator, psykolog, fritidspersonal m fl) som kommer i kontakt med problematiken. Ett mål är även att samla in och dokumentera ungas erfarenheter av ovanstående och vilken hjälp eller brist på hjälp som de har upplevt att de fått från skolan, socialtjänsten eller andra myndigheter. GAPF ska därefter beskriva och analysera faktorer som bidrar respektive hindrar dessa instanser från att bistå de utsatta. En ytterligare målsättning är att förmedla de ungas erfarenheter till berörda myndigheter genom att sprida rapporten via seminarier och föreläsningar.

Konferensen kommer att spelas in med hjälp av filmskaparen Fitore Osmanaj och göras tillgänglig via hemsidan vid ett senare tillfälle.

Kontaktpersoner för Stockholmsaktiviteterna:
Hans Cagnell
Mobiltelefon: 070-9440999
E-post: hans.cagnell@hotmail.se

Sara Mohammad
Mobiltelefon: 070-4411075
E-post: gapf@gapf.se