Feministisk utrikespolitik är mer än fin retorik

Margot Wallström meddelar att feminism ska genomsyra svensk utrikespolitik. Men det räcker inte med vackra ord när världen står i brand och kvinnor våldtas, torteras och mördas, skriver Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor och Maria Nilsson, vice ordf tillika utrikespolitisk talesperson på Göteborgs-Postens debattsida.

Gulan Avci

Maria Nilsson

 

 

 

 

 

När statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen 3 oktober 2014 slog han fast att han leder Sveriges första feministiska regering. Utrikesminister Margot Wallström, har deklarerat att Sverige numera ska bedriva en feministisk utrikespolitik.

Vi är de första att erkänna att jämställdhet och feminism inte kan betecknas som den tidigare utrikesministern, Carl Bildts, främsta paradgren. Dock ställer vi oss frågande till utrikesministerns ställningstaganden när hon inte förklarar hur hon ska göra det.

Vilka åtgärder och handlingar följer på sådana programförklaringar? Wallström har i ett antal artiklar, seminarier, tal och uttalanden återkommande talat om kvinnors deltagande i fredsprocesser. Åsikter som vi till stort delar. Men enbart uttalanden gör inte utrikespolitiken mer feministisk.

När Islamiska staten i Syrien och Boko haram i Nigeria rövar bort flickor och kvinnor, våldtar och säljer dem som sexslavar, räcker inte fina floskeltal. När mänskliga rättigheter kränks har Sverige skyldighet att skydda offren. Både militärt och humanitärt. För feministisk utrikespolitik handlar också om realpolitik.

Försvagat FN

Det blir alltmer tydligt att FN fått en förstärkt roll i den svenska utrikespolitiska diskursen. Detta slog utrikesministern även fast i sitt utrikespolitiska linjetal i riksdagen 11/2. Det hade såklart varit viktigt med ett starkt FN. Problemet är bara att FN aldrig varit så handlingsförlamat som i dag. Vilket inte minst drabbar flickor och kvinnor i konfliktzoner.

Regeringen har varit ytterst motvillig att förse kurdiska styrkor med vapen och utbildning i konfliktens Syrien. Idag är kurdisk peshmerge garanten för att stoppa terroristernas framfart i Syrien och Irak.

Det är i ljuset av denna utveckling regeringen bör agera och ge militärt stöd till kurderna. Men Framförallt handlar det om att stoppa ett pågående folkmord på oskyldiga människor

Kriget i Ukraina är ytterligare ett exempel där nära en miljon av internflyktingarna är kvinnor. Rapporter bekräftar omfattande våldtäkter och andra övergrepp som begås mot kvinnor. Varför vill inte regeringen öka det humanitära stödet till Ukraina och underlätta för kvinnor som är på flykt där?

Svenska vapen i Saudiarabien

Sverige har ett vapenavtal med Saudiarabien, samma land som systematiskt begår övergrepp mot mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors rättigheter. Trots detta föreslår regeringen en förlängning av avtalet med diktaturen i Saudiarabien.

Den 27 november träffade Wallström Turkiets utrikesminister Volkan Bozkir och underströk regeringens fortsatta stöd till Turkiets närmanden till EU. Trots president Erdogans återkommande attacker mot landets kvinnor med bland annat uttalanden som; det inte går att behandla kvinnor likadant som män, eftersom att det går emot naturlagarna, valde vår feministiska utrikesminister prata om annat med Bozkir.

Det är enkelt att tala vackert på internationella konferenser och i riksdagens kammare om kvinnors rättigheter och delaktighet i fredsprocesser. Men ska utrikesministern tas på allvar krävs mod att fatta svåra beslut i svåra lägen.

Det har större betydelse för kvinnor i konfliktzoner än alla konferenser utrikesministern deltar på. Det borde särskilt Wallström veta som varit sändebud för FN med uppgift att bevaka sexualiserat våld mot flickor och kvinnor i konfliktzoner.

Sveriges utrikesminister väljer diplomatins språk och pratar långsiktiga politiska lösningar som enda vägen framåt. Hur ska Wallström få till dessa processer? Vilka ämnar utrikesministern samtala med? Terroristerna inom IS eller Boko Haram?

Sverige måste visa på handlingskraft. Budskapet till terroristerna måste vara glasklart. Vi kommer inte tillåta fler folkmord äga rum. Vi kommer agera både militärt och humanitärt för att skydda offren.

Menar Wallström allvar med sin feministiska utrikespolitik är det dags att gå från ord till handling. Då kommer hon därmed visa att det finns rättvisa och hopp i världen. Frågan är bara om hon törs trotsa FN, miljöpartiet och vänsterpartiet?

Gulan Avci

ordförande Liberala Kvinnor

Maria Nilsson

vice-ordförande Liberala Kvinnor, utrikespolitisk talesperson