8 mars internationella kvinnodagen i Norrbotten

665x500_LK2

I Luleå kommer det att vara manifestationer efter Gågatan. Debatter kommer att ske i Vetenskapens Hus.

Alla är välkomna att komma och diskutera jämställdhet med Liberala Kvinnor-