Bygg nytt för barnen

Akademiskas kvinno- och barnsjukvård behöver modernare, mer ändamålsenliga lokaler, skriver Lina Nordquist tillsammans med fyra andra folkpartister på UNT debatt.

lina nordquist

 

 

 

 

 

 

 

I dagarna väckte Folkpartiet liberalerna en motion i landstingsfullmäktige om bättre lokaler för Akademiska sjukhusets kvinnoklinik och för Akademiska barnsjukhuset. Ett av våra vallöften till länets invånare var att arbeta för detta, och nu är det dags. Vi vill skapa Sveriges bästa kvinnoklinik och ett sjukhus för barn, inrett för barn.

Med kunniga medarbetare får patienterna de bästa förutsättningarna och stora delar av sjukvården utvecklas mer eller mindre av sig själv.

Därför måste sjukvårdspersonalen vara högt prioriterad i ett landsting. Det är svårare att skapa god, säker arbetsmiljö i nötta, slitna lokaler. Många prisar de som arbetar i kvinno- och barnsjukvården, men få lovordar deras arbetsplats.

Byggnaderna för barn- och kvinnosjukvård uppfördes med början år 1979 och är i dag över 30 år gamla. Det märks. Såväl arbetsmiljö som verksamhetsanpassning bedöms som otillfredsställande i den behovsanalys och fastighetsutvecklingsplan Produktionsstyrelsen tidigare fattat beslut om att ta fram.

Samma analys konstaterar att delar av barnsjukhuset är ”i stort behov av ombyggnation”.

Barnsjukhusets akutmottagning ligger dessutom illa till och saknar idag ambulansintag. Tidigare har andra verksamheters lokaler bedömts vara ännu högre prioriterade, men i dagsläget är det svårt att se verksamheter som bättre förtjänar ett beslut om moderna, ändamålsenliga lokaler än barn- och kvinnosjukvården.

Folkpartiet Liberalerna vill att Akademiska sjukhuset ska ha Sveriges bästa kvinnoklinik – för riktigt god arbetsmiljö och hjälp till kvinnor i alla åldrar med allt från ofrivillig barnlöshet, endometrios och inkontinens till övergrepp och gynekologisk cancer.

Blivande föräldrar ska kunna uppleva lugnet i ett hem, tillsammans med den medicinska säkerheten i ett akutsjukhus.

Vi vill skapa ett komplett Barnens Hus på Akademiska sjukhuset. Ett rymligt barnsjukhus med komplett akutmottagning och all barnsjukvård under samma tak skulle vara till stor hjälp både för barn från vårt län och från andra delar av landet som behöver sjukvård hos oss. Det skulle inte minst förbättra möjligheterna att vårda spädbarn och för tidigt födda.

Vi vill att små patienter möts av ett sjukhus för barn, inrett för barn. Så hoppas vi kunna bidra till en lugnare, mer positiv upplevelse för de oroliga föräldrar, barn och syskon som behöver vård och stöd här.

Därför föreslår vi att landstinget djupare analyserar hur Akademiska sjukhusets Kvinno- och barnsjukvård kan få moderna, mer ändamålsenliga lokaler.

När behoven klarlagts röstar vi med glädje för en förstudie för att närmare studera de bästa handlingsalternativen.

Folkpartiet liberalerna vill rusta för framtiden och för medarbetare som trivs. Akademiska sjukhuset behöver ett modernt barnsjukhus och Sveriges bästa kvinnoklinik. Det är en lågriskinvestering som ger maximal utdelning i framtiden.

Lina Nordquist

oppositionsråd (FP), 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Jenny Gavelin

2:e vice ordf (FP) landstingsfullmäktiges ­beredning för barn och unga

Kajsa Dovstad

ledamot (FP) produktionsstyrelsen

Johan Enfeldt

ledamot (FP) landstingsfullmäktiges beredning för äldre och funktionsnedsatta

Janine Bichara

ersättare (FP) produktionsstyrelsen