Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci leder Folkpartiets arbetsgrupp med att förnya jämställdhetspolitiken

Idag presenterade Jan Björklund de nya arbetsgrupper som ska arbeta med att förnya Folkpartiets politik. Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci kommer att leda arbetet i den grupp som ska jobba fram partiets nya jämställdhetspolitik.

Gulan Avci

– Jag är hedrad och glad över att ha fått förtroendet att leda arbetet med att förnya och fördjupa partiets jämställdhetspolitik. Folkpartiet har en stolt historia när det kommer till att förbättra kvinnors villkor, jag kommer att ha ett tydligt fokus på en feministisk  politik som ger kvinnor ökad möjlighet till egen försörjning och den frihet och oberoende som det innebär säger Gulan Avci.
Arbetet kommer att pågå fram till 2017 med sikte på valet 2018.
– Nu ska vi ta tillvara alla kloka tankar så att vi står rustade med en liberal jämställdhetspolitik som möter de utmaningar som väljarna upplever i sin vardag avslutar Gulan Avci.
Kontakt:
Gulan Avci
07367807974
Jessica Bagge
Förbundssekreterare
0730371521