Seminarium om kvinnors situation i Tunisien, internationella kvinnodagen

Foto: Karin Thorsell, Tidningen NU

Foto: Karin Thorsell, Tidningen NU

Den 5 mars ordnade 8marsnätverket och UN women en heldag med seminarier och framträdanden med anledning av internationella kvinnodagen. Temat för året var ”Rätten till min kropp”. Liberala kvinnor arrangerade tillsammans med SILC ett seminarium om situationen för kvinnor i Tunisien. Landet har sedan länge kännetecknats av ett starkt laglig skydd för kvinnor. Dock kvarstår problematik med mer konservativa krafterna och ett samhälle som präglats av en hederskultur där kvinnans kropp inte ägs helt av henne själv. Hur har situationen förändrats efter den arabiska våren som startade just i Tunisien? Vad är de största utmaningarna. Samtalet leddes av Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci, som talade med Meriem Bourguiba Laouiti och Amel Dachraoui Chaherli från den liberala tankesmedjan Hannibal Strategic Institute (HSI) som jobbar för att främja liberalism och är knuten till Afek Tounes som är ett liberalt parti i Tunisien.