Vad har din dotter för framtid i länet?

Visste du att 50 procent av alla kvinnor kommer att maximalt få statlig garantipension, alltså mellan 5000 och 8000 kronor i månaden, vid 65 års ålder. Det är en verklighet få känner till skriver Eva Halling, Gulan Avci och Annelie Luthman från Liberala kvinnor på Allehands debattsida med anledning av Internationella kvinnodagen.

Löner för en kvinna i Sverige är i snitt 3,6 miljoner mindre än en man under en livstid. Löneskillnaderna i Västernorrland mellan kvinnor och män ökar medan gapet minskar i övriga landet. Här i länet är struktur i näringslivet och i ledande befattningar både i offentlig sektor och privat näringsliv ytterst mansdominerad. I dag utbildar sig kvinnor mer än män. De har dessutom högre betyg men får trots detta bara 75 procent av det män får i plånboken. Trots att vi vet att fler kvinnor klarar en akademisk examen får män genomsnittligt högre löner även inom de akademiska yrkena. Det skall löna sig att investera tid, kraft och pengar i en högre utbildning. Praktisk kompetens och engagemang ska också belönas av arbetsgivare. Vi ser allt fler unga, främst kvinnor, fly Norrland. Det är verkligen dags för självrannsakan hos styrande politiker och företagsledningar!

I dag drivs ungefär 23 procent av alla företag av kvinnor. Det är alldeles för få och behöver bli fler. Majoriteten av dessa är småföretag med mindre än 30 anställda. Inom vård- och omsorgssektorn drivs nära 80 procent av företagen av kvinnor. Att monopolen brutits upp har stärkt kvinnors valfrihet och ställning på arbetsmarknaden. Vi liberaler anser at valfrihetssystem i vård och omsorg ska finnas i vårt landsting och de sju kommunerna. Kvinnor driver ofta sin verksamhet i företagsformen enskild firma och som föräldraförsäkringen ser ut nu är den anpassad till företagsformen aktiebolag. Vi liberaler anser att socialförsäkringarna för företagare behöver reformeras. Vi tycker också att en ytterligare destinerad pappamånad i föräldraförsäkringen är nödvändig.

Kvinnor har rätt till större makt att påverka sina arbets- och livssituationer, både vad gäller innehåll och tid. Många kvinnor upplever stor stress och känner sig i pressade i sina dagliga liv, vilket i förlängningen ökar risken för sjukdomstillstånd som depression och utbrändhet.

Vem ser du framför när man talar om en huvudinkomsttagare?

Vem ser du framför dig när man talar om ensamstående förälder?

Med all respekt för tillträdande landshövdingen Gunnar Holmberg så kan vi konstatera att regeringen med sin utnämning förstärker den traditionella synen att en ledare i Västernorrland ska vara man! Det är särskilt viktigt att en region med traditionell struktur som i Västernorrland, satsar tydligt på åtgärder som stärker mångfalden i våra organisationer och ständigt prövar beslut med särskilt fokus på jämställdhet. Fler kvinnor i mansdominerade miljöer kommer att ge nya perspektiv, problemlösningar, möjligheter och insikter. Vice versa när det gäller fler män i kvinnodominerade miljöer. Det ger både höjd produktivitet och bättre kvalité.

Vi uppmanar alla Västernorrlands kommunledningar att omgående anta tydliga handlingsplaner för jämställdhet som innebär åtgärder som ger länets kvinnor och flickor samma förutsättningar som män och pojkar.

Eva Halling

Ordförande för Liberala kvinnor  Västernorrland

Gulan Avci

Ordförande för Liberala kvinnor

Annelie Luthman

Ordförande i Folkpartiets länsförbund

i Västernorrland