Göteborg får färre stödbostäder helt i onödan

Fler skulle kunna få bostad genom sociala kontrakt. Men på grund av dålig politisk samordning har inte tillgängliga lägenheter utnyttjats. Det leder till avsevärt dyrare boendelösningar – helt i onödan, skriver Ingvar Gräns och Maria Nilsson (FP) på GöteborgsPostens debattsida.

Maria Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor av en partner eller tidigare partner. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) anger att nära 2 000 kvinnor avvisats från kvinnojourer under 2014 på grund av platsbrist. I Västra Götaland får 80 procent av de stödsökande kvinnorna inte plats, ofta för att platserna är belagda av tidigare hjälpbehövande som inte kan hitta nytt boende.

Att regeringen skjuter till en miljon kronor till kvinnojourerna i Göteborg i år är glädjande, men adresserar inte detta viktiga problem.

I Göteborgs kommun finns något som kallas kommunala kontrakt. Det är lägenheter som allmännyttan och privata hyresvärdar kan ställa till förfogande och som sedan tas i anspråk via beslut av boendeenheten på fastighetskontoret. Detta sker på remiss från socialförvaltningarna. Flera av de stödsökande kvinnorna borde vara aktuella för dessa kontrakt. Denna grupp står också uttryckligen nämnda i riktlinjerna från fastighetskontoret. Andra grupper som kan komma i fråga för ett kommunalt kontrakt är flyktingar och rehabiliterade missbrukare.

Försvinner i byråkratin

Problemet är att de lägenheter som ställts till förfogande för det kommunala kontraktet inte utnyttjas. Allmännyttans Poseidon AB ställde under 2014 upp med 200 lägenheter. Endast 116 har tagits i anspråk av kommunen. Fastighetskontoret baserar sin bedömning av behovet av lägenheter på remisser från socialförvaltningarna ute i stadsdelarna. Alltmedan kvinnojourerna tvingas avvisa fyra av fem hjälpsökande.

Som en följd av dålig politisk samordning har fastighetskontoret och socialkontoren inte tagit de tillgängliga lägenheterna i anspråk. Därför har till exempel Poseidon halverat antalet lägenheter för 2015. Det är en allvarlig utveckling som leder till att socialtjänsten i stället får köpa betydligt dyrare boendelösningar.

Folkpartiet och Alliansen har längre krävt att stadens kvinnojourer behöver stärkas och att fler boendelösningar behöver komma på plats. Föreningen Unizon som intervjuades nyligen i GP (8/4) har gjort en sammanställning över kommunernas ambitionsnivå och verksamhet kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Göteborg rankas sämst av storstäderna. Det är inte svårt att förstå varför.

Ingvar Gräns (FP)

andre vice ordförande Bostads AB Poseidon

Maria Nilsson (FP)

vice ordförande Liberala Kvinnor, FP:s kvinnoförbund