Gulan Avci återvald som förbundsordförande i Liberala kvinnor

Landsmötet återvalde Gulan Avci till ordförande och Maria Nilsson till vice ordförande.

Gulan och Maria valda landsmötet 2015

Övriga ledamöter och suppleanter

 

Lovisa Aldrin Ledamot Halland Nyval
Cecilia Elving Ledamot Stockholm Omval
Anna Mårtensson Ledamot Jönköping Omval
Lina Nordquist Ledamot Uppsala Omval
Anne Stenlund Ledamot Norrbotten Omval
Ylva Särnmark Ledamot Blekinge Omval
Ulrika Westerlund Ledamot Västerbotten Omval
       
1.       Robert Hannah Suppleant Göteborg Omval
2.       Maria Johansson Suppleant Stockholm Nyval
3.       Anette Cedergren Suppleant Skåne Nyval