Viktigare att prioritera kvinnors löner före skattesänkningar till män med höga inkomster

Gulan AvciRobert Hannah Liberala kvinnor

Pressmeddelande

I en debattartikel på Aftonbladet debatt skriver Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor och Robert Hannah, riksdagsledamot (FP) samt styrelsesuppleant i Liberala kvinnor, att höjning av löner i kvinnodominerade yrken är viktigare än att ta bort värnskatten.

– Av de 5,3 miljarderna som ett slopande av värnskatten kostar skulle 81 procent gå till män som tjänar över 51 300 kr, säger Gulan Avci. Egna pengar är grunden för oberoende. Kvinnor som bär upp några av samhällets viktigaste funktioner måste prioriteras och deras kompetens måste synas i lönekuvertet avslutar Gulan Avci.

– För mig är det självklart att skäliga löner till de här grupperna är en del av den politiska förnyelse vi behöver, säger Robert Hannah.

Länk till RUT-utredning värnskattens effekter 20150521

Kontakt:

Gulan Avci 073 678 79 74

Robert Hannah 073 915 94 24

Jessica Bagge
Förbundssekreterare
Liberala kvinnor
0730371521