Liberala kvinnors landsmöte 23-24 maj i bilder

Den 23-24 maj höll Liberala kvinnor landsmöte där en ny politisk plattform – Liberal feministisk framtid” antogs. Ombuden var debattglada och när kvotering till bolagsstyrelser och surrogatmödraskap debatterades var det många som vill säga sin mening. Ordförande Gulan Avci, som valdes för en ny tvåårsperiod, betonade att jämställdhetspolitiken måste ha sin utgångspunkt i kvinnors frihet. Kvinnor ska vara fri att göra sina val och inte vara bakbundna av ekonomisk ofrihet, våld, könsroller eller annat förtryck. I den nya plattformen finns nu helt nya avsnitt om kultur, integration, stadsbyggnad samt idrott och fritid. Liberala kvinnor är nu taggade och rustade för att driva Folkpartiet mot en jämställdhetspolitik för samtidens och framtidens utmaningar. Nedan landsmötet i bilder.

Tack till alla som var med och ett särskilt tack till Karin Thorsell på Tidningen NU och Nathalie Tapper som tagit bilderna.

Liberala kvinnors landsmöte 2015