Liberala kvinnor: Ta nästa steg om föräldraförsäkringen, FP

Tidningen NU skriver om Liberala kvinnors landsmöte i ett långt och belysande reportage.

Foto Karin Thorsell

 ”– 2015 är den liberala feminismens tid att sätta avtryck i samhällsutvecklingen, sade Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i sitt tal på förbundets landsmöte i helgen. Ett landsmöte där det blev het debatt om kvotering till bolagsstyrelser och surrogatmödraskap och där förbundet tryckte på för att Folkpartiet ska gå längre när det gäller föräldraförsäkringen.”
Artikeln i dess helhet hittar du här.