Tillståndskrav skyddar tiggare från utnyttjande

Ändra ordningslagen. En stor del av EU-migranterna på våra gator är kvinnor,
 och nu kommer oroande rapporter om att många tvingas till prostitution. Att kräva 
tillstånd för att tigga skulle göra det lättare för myndigheterna att hjälpa en extremt 
utsatt grupp. Det skriver Liberala Kvinnors förbundsordförande Gulan Avci och rättspolitiska talespersonen för Liberala Kvinnor Anna Mårtensson på DN-debatt.

Gulan Avci

liberalakvinnor_styrelsen_annamartensson

 

 

 

 

 

På våra gator sitter några av EU:s allra fattigaste medborgare och tigger för sitt uppehälle. Majoriteten av de som kommer hit är från Rumänien men det kommer också medborgare från Bulgarien. Insikten om att människor, mitt i Sverige, kan leva under förhållanden som borde tillhöra en annan tid är skakande.

För oss liberaler är den fria rörligheten inom EU viktig. Men vi har alla ett ansvar att inte stå handfallna när människor från andra EU-länder lider på våra gator. Den som inte vill att främlingsfientliga röster ska få äga debatten måste själv ge lösningar på problemen.

Det går inte heller att blunda för att en stor grupp av EU-medborgarna på våra gator är kvinnor. Enligt siffror från Stockholms stads socialförvaltning var det under vintern endast 3,6 procent kvinnor på härbärget Vinternatt. Var och en som har vistats i centrala Stockholm vet att andelen kvinnor bland hemlösa migranter är betydligt större än så. Enligt socialförvaltningens EU-team är 57 procent av de kontakter de har i dag med EU-medborgare kvinnor. Var sover de när männen är på härbärgena?

Regeringens nationella samordnare pekar på att det blivit allt vanligare att fattiga EU-medborgare utnyttjas. Häromdagen rapporterade Sydsvenskan att gatuprostitutionen ökat markant i Malmö från årsskiftet. Enligt sektionschefen Anette Edvardson har det tillkommit många unga rumänska kvinnor som säljer sex på Malmös gator och de utgör nu 75 procent av de gatuprostituerade i Malmö. Det är en skrämmande utveckling.Flera rumänska medborgare har dömts för grovt koppleri efter att ha organiserat prostitutionsverksamhet i Stockholm. Fattiga rumänska kvinnor har lurats hit och tvingats sälja sex under hot och våld. Vi är allvarligt oroade för att fler av de rumänska kvinnor som kommer hit tvingas in i prostitution.Förra torsdagen (11/6) rapporterade Ekot att många tiggare blir utsatta för hot och hat runt om i Sverige. Både regeringens samordnare och hjälporganisationer bekräftar bilden av att tiggare erbjuds att sälja sex. Ingen vet i dag hur vanligt detta är eftersom det inte finns någon samlad statistik och mörkertalet sannolikt är mycket stort.
Vi i Liberala Kvinnor har länge engagerat oss i arbetet mot trafficking och vi vet hur svårt det är att få någon dömd för människohandel. Lagstiftningen har inte hängt med och är i dag inte tillräcklig för att skydda utsatta EU-medborgare vare sig i Sverige eller i andra EU-länder.Vi menar att lagstiftningen behöver skärpas för att motverka att fattiga kvinnor och män i en redan mycket utsatt situation utnyttjas. Ingen vet exakt hur många EU-medborgare som befinner sig i Sverige. Det är viktigt att utsatta människor får akut hjälp när de är i Sverige. Många ideella organisationer som Röda korset, Crossroads, Stadsmissionen med flera gör ett mycket viktigt arbete för att nå ut till kvinnor och män med information om olika typer av service, sovplatser och vilken typ av vård de har rätt till.Det är bra att kartläggning av situationen för EU-medborgare nu sker. Det är utmärkt att regeringen har träffat avtal med Rumänien. Men det räcker inte. Mer behöver göras för att hjälpa fler.Liberala Kvinnors centralstyrelse föreslår därför en skärpning av ordningslagen. I dag krävs det tillstånd av polismyndigheten för insamling av pengar på offentlig plats inom detaljplanelagt område. Undantag kan göras om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning, utan att inskränka på någon annans tillstånd.I februari 2014 drog tingsrätten i Södertälje slutsatsen att det är en passiv insamling av penningmedel att sitta på gatan och samla in pengar i muggar eller liknande och att detta faller utanför tillståndskravet. Vi menar att ordningslagen behöver förtydligas och skärpas så att även passivt tiggeri kräver tillstånd.Ett tillståndsförfarande för allt tiggeri skulle ge mycket större möjligheter för Myndighets-Sverige att hjälpa en extremt utsatt grupp. I samband med ansökan bör information ges om den sökandes rättigheter och skyldigheter i Sverige och om möjligheterna att få hjälp med sådant som sjukvård, boende och personlig hygien. Här bör även information om allemansrätten ges.

Vi är övertygade om att ett tillståndsförfarande skulle ge många EU-medborgare, främst kvinnor, som har mycket liten eller ingen kunskap alls om det svenska rättsväsendet och som löper risk att utnyttjas sexuellt, möjlighet att anmäla övergrepp de utsatts för. Det är viktigt att kvinnliga sökanden i samband med tillståndsansökan ges möjlighet att träffa en kvinnlig tjänsteman i enrum. Vid sådana tillfällen bör även tolk finnas tillgänglig som talar den sökandes modersmål. Ansökningsprocessen bör vara så enkel och billig som möjligt för den sökande.

En annan aspekt med ett tillståndsförfarande är att polisen ges ett viktigt verktyg för bättre ordning och kontroll över tiggeriet så att fall 
av människohandel lättare kan förhindras. 
I samband med ansökan om tillstånd ska man uppge kontaktuppgifter och aktuellt område för penninginsamlingen samt datum för ansökan. Polisen får då möjlighet att identifiera tiggare samt kontrollera om de utan särskilt tillstånd vistats här i mer än tre månader. Vi är medvetna om att detta kommer att kräva en stor arbetsinsats från polisens sida och ytterligare resurser bör tillföras.

Vi kan aldrig acceptera ett Europa där människor flyr från sina egna hemländer från diskriminering och förtryck och ser tiggeriet som enda lösningen för att klara sig ekonomiskt. Vi är övertygade om att den långsiktiga lösningen finns i Rumänien och inte i Sverige.

EU har en viktig roll att fortsätta trycka på för att förändra situationen. Om Rumänien inte använder de pengar som har anslagits genom Europeiska socialfonden så borde andra EU-länder eller civila samhällsorganisationer få ta del av dessa pengar för att hjälpa rumänska medborgare i Rumänien.

Vi hoppas givetvis att Rumänien lever upp till det avtal som undertecknats med svenska regeringen. Samtidigt är det viktigt att regeringen fortsatt i EU sammanhang hårdgranskar EU:s medlemsländer och ställer krav att de respekterar de mänskliga rättigheterna. Vi menar att systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna och diskriminering av romer och andra utsatta minoritetsgrupper ska kunna få konsekvenser.

Samtidigt kan vi inte heller blunda för utvecklingen här hemma med allt fler EU-medborgare som kommer hit och riskerar att fara illa. Då är tystnad inget alternativ för oss. Vi har alla ett ansvar att inte stå handfallna när människor lider på våra gator. Därför ger sig Liberala Kvinnor in i den mycket svåra debatten.