Fritt fram för alla torskar nu?

I en sluten omröstning röstade Amnesty international ja till avkriminalisering av sexköp. Det är fegt att inte avslöja vilka länder som röstade för och vilka som röstade mot beslutet som signalerar att det nu är fritt fram för torskar världen över, skriver Gulan Avci på. Expressen. Amnesty international röstade i går ja till att verka för avkriminalisering av sexköp vid ett möte i Dublin.

Gulan Avci

Det är väldigt olyckligt att Amnesty International har valt att gå den här vägen eftersom det kommer att bidra till en legalisering av sexuell exploatering. Samtidigt är vi stolta över att svenska Amnesty röstade nej och stod upp för kvinnors rättigheter. Rätten att slippa bli köpt och såld är central i det internationella arbetet för kvinnors och barns rättigheter. Lagstiftningen är grunden till skyddet av kvinnors rätt till sina egen kroppar. Lagstiftning är den enda möjligheten vi har att hålla sexköparna ansvariga. Vi behöver ta ytterligare steg framåt för att värna unga flickor och kvinnors rättigheter. Genom utökade stödinsatser och förebyggande arbete för vi det arbetet framåt och minskar efterfrågan på sexuella tjänster. Vi är medvetna om att det inte går att rätta till alla problem enbart genom lagstiftning, därför behövs båda delarna.

Liberala Kvinnor är oroade för att Amnesty Internationals nya ställningstagande tillsammans med RFSU:s lobbande mot den svenska sexköpslagstiftningen kan leda till att ytterligare aktörer ställer sig bakom den här typen av ställningstaganden.
Det vore ett stort bakslag för Sverige om den svenska sexköpslagen skulle avskaffas. Argumentet att avkriminalisering av sexköp skulle ta bort skuld och skam samt föra fram verksamheten i ljuset håller inte. Dessa verksamheter håller sig fortsatt till samhällets skugga. Människohandeln gömmer sig bakom lagliga bordeller och varken våldet eller stigmat mot personer i prostitution har minskat. Istället har mäns rätt att köpa kvinnors kroppar för sexuella ändamål blivit mer normaliserat. Samhällets stigmatisering av personer inom sexindustrin är utbredd även i länder där prostitution är laglig.

Genom att hänvisa till sexköpslagen, bekräftas det att det är köparen som bär hela ansvaret och som har begått ett övergrepp. Sexköpslagen är utformad för att skydda personer i prostitution och för att bidra till ett samhälle där människor inte är till salu. Lagen bygger på forskning och erfarenheter från personer i prostitution.Studier visar att prostitutionen i Sverige har minskat mångfaldigt jämfört med andra länder. År 2008 gjordes en nordisk studie där Sverige, Norge och Danmark jämfördes. Observationer visar att det 2007 fanns cirka 10 gånger fler personer i prostitution per capita i Danmark och Norge än i Sverige. Prostitutionen har minskat i Sverige sedan 1999 medan den har ökat i Danmark och Norge.

Dessa siffror talar för sig självt och är ett viktigt argument för varför sexköpslagen behövs.

I vårt grannland Norge som sedan 2009 har lag mot sexköp har utvärderingar visat att minskad efterfrågan har lett till att färre kvinnor prostituerar sig. Prostitutionen minskade bara året efter att man införde lagen med 20-25 procent. Detta är ytterligare ett exempel på att lagstiftning har effekt. Liberala kvinnor är stolta över den svenska sexköpslagen som på många sätt är unik i världen. Andra länder är även intresserade av att ta efter den. Det är oerhört viktigt att Sverige och den svenska regeringen nu står upp för vår feministiska och progressiva lagstiftning. Vi kommer att kämpa mot alla former av påtryckningar från olika intresseorganisationer och aktörer som har intresse av att avskaffa sexköpslagen. Lagen har haft en tydlig effekt och bidragit till att attityderna kring sexköp förändrats markant.

Amnesty Internationals beslut sänder en signal att det nu är fritt fram för torskar världen över. De kommer inte kunna ställas till svars. Slutligen är det värt att notera att gårdagens omröstning var sluten. I en så pass viktig fråga måste omvärlden ha rätt att veta hur de olika länderna har röstat för att kunna utkräva ansvar av sina respektive länder. De länder som röstat för avkriminaliseringen måste ju tycka att en laglig sexhandel är det bästa sättet att skydda kvinnor.

Varför vill man inte stå för det?

Gulan Avci (FP)

Ordförande Liberala Kvinnor