Vi ska bekämpa alla former av kvinnoförtryck

I vår vilja att vara öppna, toleranta och välkomna andra kulturer får vi inte tumma på kvinnors rättigheter. Våra demokratiska värdegrunder och alla människors tillgång till sina rättigheter är grunden för det öppna samhället, skriver Jan Björklund (FP) och Gulan Avci, Liberala kvinnor i Göteborgsposten.

Gulan Avci

Debatten om kvinnoförtryck, hederskultur och religiös fanatism i svenska förorter har överskuggat alla andra debatter under sommaren. Feministen och människorättsaktivisten, Zeliha Dagli, skrev om sin och andra kvinnors utsatthet i sina egna bostadsområden i Aftonbladet (29/5) och vädjade till det officiella Sverige att agera för att stoppa utvecklingen där kvinnors rättigheter inskränks i allt större utsträckning. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Tunga företrädare för Vänsterpartiets ledning var genast ute och fördömde Dagli för att gå rasisternas ärenden. I det nya Sverige som vuxit fram det senaste året har det blivit förbjudet att tala om de faktiska problem som existerar eftersom det anses rasistiskt och främlingsfientligt och utmålar visa grupper. Men när kritikerna från vänstersidan tabubelägger diskussionen blir intoleransen allt mer tydlig och främlingsfientligheten får starkare fäste i vårt samhälle. Den kritik som riktats mot den nya feministrörelsen som vuxit fram i svenska förorter, främst bestående av modiga kvinnor med utländsk bakgrund, vittnar ännu tydligare om hur inflammerad diskussionen är. Den som inte i dag tar tag i förtrycket mot kvinnor bäddar för en växande främlingsfientlighet.

Tenderar glömma bort modiga kvinnor
Sanningen är att när vi talar om jämställdhet i Sverige tenderar vi oftast att glömma bort modiga kvinnor som Zeliha Dagli och många andra som kämpar för sina och sina medsystrars rättigheter. De kämpar för de rättigheter som vi ser som självklara i en demokrati. Det är sällan feministrörelsen höjt sina röster eller inkluderat invandrarkvinnorna i sin jämställdhetskamp. Att inte inkludera alla kvinnor i Sverige i det samhälle som feministiska rörelser kämpar för är ett stort svek.

Vi vill värna mångfalden, det toleranta och öppna samhället. Vi måste våga säga att det demokratiska samhället aldrig kan acceptera barnäktenskap, tvångsäktenskap, hedersmord och kvinnoförtryck. Vi accepterar inte att flickors och kvinnors självbestämmande begränsas. Det är inte förenligt med de svenska värdegrunderna om alla människors lika värde och idén kring jämlikhet – och jämställdhet som byggt upp vårt sekulära samhälle. I vår vilja att vara öppna, toleranta och välkomna andra kulturer får vi inte tumma på kvinnors rättigheter. Våra demokratiska värdegrunder och alla människor tillgång till sina rättigheter är grunden för det öppna samhället.

Kommer att ta debatten
För oss liberaler är det självklart att se alla strukturer i samhället som diskriminerar och kränker flickors och kvinnors rättigheter oavsett var helst det sker. Vi kommer ta debatten mot alla de som anser att hederskulturen inte existerar eller de som tycker det är rasistiskt att prata om den fundamentalistiska och kvinnoförtryckande utvecklingen som kränker mänskliga rättigheter. All form av kvinnoförakt ska bemötas och bekämpas. Att bryta dessa strukturer är den liberala feminismens viktigaste uppdrag i Sverige år 2015.

Statens stöd till civila samhället måste också gå till att främja jämställdhet och demokrati i utanförskapsområden. Sarah Mohammad, ordförande för riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, är en förkämpe i kampen mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det är viktigt att den typen av arbete premieras och uppmärksammas. Stöd till kvinnors organisering bör till exempel i högre utsträckning gå till organisationer som arbetar för jämställdhet och demokrati i utanförskapsområden.

Många har ett ansvar
Många aktörer har ett ansvar och samhällets institutioner får inte abdikera i frågan. Skolan, fritidsgårdar, bibliotek, vårdcentraler, men även idrottsföreningar och religiösa samfund har en viktig roll. Och områdena måste lyftas när det gäller jobb, skola och trygghet. Men vi konstaterar dessvärre att regeringen lagt ner Alliansregeringens särskilda satsningar på områdena och man genomför heller inte Alliansregeringens karriärtjänster för lärare i utanförskapsområden.

Den 18-åriga människorättsaktivisten, Malala Yousafzai utsattes 2012 för ett mordförsök utfört av talibanerna i Swatdalen i Pakistan. Attentatet skedde efter att hon vägrat acceptera talibanernas förbud mot skolgång för flickor. Hon överlevde mörkermännens attack och fortsatte sin kamp för frihet och demokrati.

”Extremisterna är rädda för kvinnor. Kraften i kvinnors röster skrämmer dem. Det är därför de spränger skolor varje dag. Därför att de var och är rädda för förändring, rädda för den jämlikhet vi kommer införa i vårt samhälle.”

En del av det glömda Sverige
Det finns miljontals Malalor runt om i världen som dagligen kämpar, oftast med sina liv som insats, för sin frihet. Den frihet som vi alltför ofta i Sverige tenderar att ta för givet. Vi lever i världens mest jämställda land men ändå kan vi inte förmå skydda alla våra medborgare.

Invandrarkvinnorna är en del av det glömda Sverige. Det är dags att börja ta dessa modiga kvinnors vädjan om hjälp på allvar. Folkpartiet liberalerna är jämlikhetens och jämställdhetens parti. Vi vågar utmana och vi vågar säga sanningen.

Vi kommer aldrig kompromissa eller tumma på kvinnors mänskliga rättigheter. Jämlikhet och jämställdhet är våra honnörsord.

Jan Björklund (FP)
partiledare Folkpartiet liberalerna

Gulan Avci
ordförande Liberala Kvinnor