Vi måste göra upp med fulcancern

Ändtarmscancer, magsäckscancer och tjocktarmscancer dödar tillsammans fler än bröstcancer, men hörs och märks betydligt mindre. Vi måste göra upp med fulcancern”, skriver Gulan Avci (FP), Lina Nordquist (FP) och Maria Nilsson (FP), på SVT opinion.

Gulan Avci

lina nordquist Maria Nilsson

 

 

 

 

 

Var tredje person får någon gång en cancerdiagnos. Oktober är Rosa Bandets månad och avslutas med insamlingsgalan Tillsammans mot cancer. Resten av året pågår arbetet lika hårt, men i det tysta.

Ofta når politiska förbättringsförsök som bäst halvvägs. Inte minst riktas många förslag bara mot vissa patienter, medan andra glöms bort.

Trots att bröstcancer och prostatacancer är de vanligaste cancerformerna gör framgångsrik forskning att de idag oftast inte är dödliga, utan kroniska sjukdomar.

Fler kvinnor dör i lungcancer än i bröstcancer.

Ändtarmscancer, magsäckscancer och tjocktarmscancer dödar tillsammans fler än bröstcancer, men hörs och märks betydligt mindre. Vi måste göra upp med fulcancern.

Många politiker talar om avgiftsfri mammografi, men få förespråkar gratis gynekologisk screening eller gratis screening för kolorektalcancer. Så ska det inte vara.

Lika glädjande som det är att den rödgröna regeringen valt att fortsätta Alliansregeringens satsning på jämlik cancervård med standardiserade vårdförlopp, lika oroande är statens och vissa landstings ensidiga satsningar på vissa cancersjukdomar på bekostnad av andra.

Avgiftsfrihet, förstärkta vårdgarantier och kontaktsjuksköterskor måste omfatta alla patientgrupper, men så är det inte alltid idag.

Liberala Kvinnor kräver att skuldbelagd fulcancer som lungcancer ges utrymme jämsides med fincancrar som bröstcancer och att vi riktar ljuset mot de dödligaste cancerformerna.

En annan viktig del i kampen mot cancer är den förebyggande, inte minst mot cancerframkallande humant papillomavirus (HPV).

I dag skyddas varken män som har sex med kvinnor födda före 1993, eller unga män som har sex med andra män.

Unga kvinnor födda efter 1993 vaccineras nämligen mot HPV, men inte unga män. Inte bara livmoderhalscancer, utan även fulcancer som analcancer, peniscancer och cancer i mun och svalg orsakas av HPV.

För den som redan smittats finns ingen effektiv behandling. Sverige borde införa kostnadsfri HPV-vaccination till samtliga unga människor.

Varje cancerpatient måste garanteras den bästa vården, oavsett sjukdom eller bostadsort.

Idag kan folkbokföringen avgöra om en patient får tillgång till nya effektiva läkemedel. Möjligheten att ingå i kliniska prövningar skiljer sig över landet och mellan cancerformer. Vården skiljer sig även mellan patienter som lider av samma diagnos, men i olika stadier.

Förändras vården när fincancer övergår i fulcancer? Kvinnor med spridd bröstcancer uppmärksammas sällan, trots att primär bröstcancer ofta diskuteras.

Idag finns inget nationellt heltäckande kvalitetsregister för spridd bröstcancer och heller inga underlag för att utvärdera skillnader mellan olika behandlingar och resultat. Detta är inte acceptabelt.

Vi har en skyldighet mot de 50000 människor som varje år drabbas av cancer.

Vi får aldrig acceptera ett ojämställt vaccinationsprogram eller omotiverade skillnader mellan patienter.

Sjukvårdsministern, Gabriel Wikström (S) är ytterst ansvarig att se till att vi får en jämlik vård i Sverige. Då räcker det inte med åtgärdsprogram som bara löper några år framåt i tiden. Det krävs långsiktiga satsningar på akuta sjukvårdsutmaningar.

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor

Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson Liberala Kvinnor

Maria Nilsson, viceordförande Liberala Kvinnor