Liberala Kvinnor på Liberalernas landsmöte

I helgen gick Liberalernas landsmöte av stapeln. För Liberala Kvinnors del har landsmötet varit lyckat då vi har fått igenom flera av våra motioner. Vi fick bifall på våra motioner om

  • Tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationer, både kvinnor och barn
  • Hedersmotiv ska leda till skärpt straff, dvs, en Lex Fadime ska införas
  • Barnäktenskap ska aldrig erkännas – vi tar bort de sista undantagen i lagen om utländska äktenskap vad gäller barnäktenskap och fullmaktsäktenskap.
  • Rätt till 30 timmar i förskolan.
  • Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck i kommuner och landsting

Vi fick också in skrivelser om:
Att Liberalerna verkar för att jämställdhetsperspektivet utvecklas i vården. Bland annat ska allvarliga och vanligt förekommande sjukdomar men som bara drabbar ena könet, såsom endometrios, uppmärksammas på samma sätt som andra folksjukdomar.
Att uppdra partistyrelsen att genomföra riktade utbildningar i syfte att få en jämnare könsfördelning i riksdag och fullmäktigförsamlingar.

Media
Liberala Kvinnor och vår ordförande Gulan Avci har fått bra utrymme i media.

Artiklar:
Nästa steg: Föräldraförsäkringen, Gulan Avci och Birgitta Ohlsson

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/familj/article21800325.ab

Het debatt om föräldraförsäkring: Gulan Avci och Henrik Edin
http://www.expressen.se/nyheter/het-debatt-om-foraldraforsakringen/

Beslut om pappamånad delar Folkpartiet
http://www.expressen.se/nyheter/pappamanad-delar-folkpartiet/

Gulan Avci om beslutet om föräldraförsäkringen, 1.22 min in i programmet.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4540
Gulan Avci deltog också i SVT Forum som direktsände från riksdagshuset och diskuterade både jämnställdhetspolitiken och de migrationsutmaningar Sverige står inför med den största invandringen till Sverige i mannaminne.

Liberala Kvinnor går stärkta från Landsmötet med ny energi att fortsätta att driva vår politik och vår rörelse framåt och vi kommer fortsätta delta i partiets förnyelseprocess och säkerställa att de feministiska och jämställdhetspolitiska utmaningarna garanteras central plats i partiets politiska arbete.