Vi kräver polischef Dan Eliassons avgång

Om det finns en stark kultur av tystnad på en myndighet måste man fråga sig hur ledarskapet ser ut. Om anseendet för rättsväsendet ska kunna återupprättas är det enda rimliga att rikspolischefen Dan Eliasson lämnar sin post, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Maria Weimer (L) i Expressen.

Gulan Avci 2014

Unga flickor blir utsatta för övergrepp. Polisen är på plats och får in rapporter om det inträffade men väljer medvetet att avstå från att informera om det med hänsyn till ett ”politiskt parti”.

Låt oss tala klarspråk. Det handlar om Sverigedemokraterna. Med andra ord väljer en myndighet att mörklägga brott för att inte störa den aktuella politiska debatten.

En sådan händelse kan vi lätt föreställa oss i Vitryssland, på Kuba och i Saudiarabien. Det luktar totalitära strukturer och politiskt färgad rättsapparat. Men detta skedde inte i någon diktatur långtbortistan utan i vårt eget land Sverige sommaren 2015 på festivalen ”We are Shlm”. Det skedde här, i det samhälle vi stolt benämner som en fullblodsdemokrati och rättsstat.

Det inträffade är ytterligare ett tecken på den försiktighet och feghet som så länge präglat debatten om integration och migration i Sverige.

Polisens mörkläggning av händelserna på festivalen är ett allvarligt varningsskott. Vi måste tala högt om övergrepp på unga tjejer utförda av förövare med utländsk bakgrund. Vi måste tala om kvinnor som förtrycks i förorten av samma tyranniska metoder som de en gång flytt ifrån. Kvinnors rättigheter utgör ett fundament i vårt svenska samhälle som våra företrädare som liberala feminister kämpat hårt för. Dessa rättigheter gäller alla kvinnor oavsett var förövarna kommer ifrån.

Vi vill att Sverige ska vara ett öppet land. Öppet för dem som söker skydd undan krig och förtryck. Därför är det extra viktigt att ta tag i missbruket av den öppenheten.

Att beivra övergrepp är av yttersta vikt för att värna allmänhetens vilja att ta emot fler flyktingar.

Men det är ännu viktigare att vi skyddar den stora majoriteten invandrare som sköter sig och gör värdefulla insatser för vårt samhälle. Annars riskerar invandrarna som kollektiv stämplas och bära skuld för enskilda brottslingars handlingar. Därför måste vi våga vara tydliga och adressera dessa problem som annars kan få kolossala följder för hela vårt samhälle.

Om det finns en stark kultur av tystnad på en myndighet måste man fråga sig hur ledarskapet ser ut. Varför tillåts mörkläggning av övergrepp? Hur kan det vara tillåtet att vilseleda allmänheten? Vem sanktionerar att pressavdelningen underlåter att informera om händelserna?

Vem ska ställas till svars för sådana felsteg och hur ska vi känna förtroende för den utredning om det inträffade som rikspolischefen Dan Eliasson utlovat? Denna situation är oacceptabel. Ansvarsutkrävande på hög nivå måste till. När inte ens den rättsvårdande myndigheten som ansvarar för medborgarnas trygghet kan upprätthålla lag och ordning är vår demokrati riktigt illa ute.

Det måst stå utom allt tvivel att samhället står bakom de unga tjejer som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp.

Om lagens efterlevnad ska bli en realitet för tjejer som fallit offer, om anseendet för rättsväsendet ska kunna återupprättas är det enda rimliga att rikspolischefen Dan Eliasson eller någon högt ansvarig på ledningsnivå avgår.

Maria Weimer (L)
Riksdagsledamot, medlem Liberala kvinnor

Gulan Avci (L)
Ordförande Liberala kvinnor