Vi måste fortsätta bekämpa hedersförtrycket – för Fadimes skull

Fadimedagen uppmärksammas till minne av mordet på 26-åriga Fadime Sahindal 2002. Fadime mördades av sin far för att hon ville leva sitt eget liv istället för att leva så som släkten ville. Fortfarande lever alltför många unga i Stockholm och Sverige med begränsningar i friheten att själva bestämma över sina liv. Det måste vi ändra på, skriver Gulan Avci, ordförande för Liberala Kvinnor och ledamot i Stockholms kommunfullmäktige i Metro.

Gulan Avci 2014

År 2008 genomfördes en undersökning bland eleverna i årskurs 9 i Stockholm som visade att var sjätte flicka i staden, och var tjugonde pojke, levde i ett hedersrelaterat sammanhang. De fick inte ha vänskapliga relationer med jämnåriga av motsatt kön. De trodde inte att de själva skulle få välja vem de skulle gifta sig med i framtiden. Det är en skrämmande siffra.

Trots att Liberalerna har föreslagit att vi måste våga mäta och agera mot hedersförtrycket så tycks det inte vara prioriterat av de styrande politikerna i Stockholm. Men om vi inte vet hur verkligheten ser ut kan vi inte hjälpa. Om vi inte frågar unga flickor och pojkar vad de upplever så blundar vi för det lidande som Fadime upplevde.

I veckan har det rapporterats att ensamkommande barn som är gifta har placerats hos sina makar av socialtjänsten. Vi måste vara glasklara med att samhället inte får skicka budskapet att barnäktenskap är accepterat. Tvärtom är det olagligt.

Vi kan inte acceptera fler kvinnoöden som Fadimes. Vi får inte acceptera att många unga i Stockholm idag inte har friheten att välja hur livet ska se ut, eller att kvinnor i våra stadsdelar inte kan röra sig fritt utan rädsla för en självutnämnd hederspolis. Vänder vi bort blicken innebär det att vi sviker den kamp som kvinnosakskämpar i Sverige stridit i generationer för.

Därför föreslår vi att undersökningen från 2008 måste göras om vart femte år och att Stockholms stad måste ta en handlingsplan mot hedersförtryck. Organisationer som hjälper unga som lever med hedersförtryck måste få mer stöd. Myndigheter måste stå fast vid att barnäktenskap inte är acceptabelt. Det svenska samhället ska alltid stå upp för individens rättigheter gentemot förtryckande hedersnormer.

Kvinnoförtryck förekommer i snart sagt alla samhällen och alla tider. Därför måste feminister föra kampen för lika möjligheter, lika ansvar för familjelivet, lika stor rätt att inte utsättas för våld och sexuellt våld. Men det är viktigt att våga se och bekämpa hedersnormer som en specifik form av patriarkalt förtryck. Vi måste bekämpa hederskulturerna samtidigt som vi arbetar mot våld i nära relationer och andra former av patriarkala frihetsbegränsningar.

Idag minns vi dem som har blivit offer för hedersförtrycket. Idag fortsätter vi kampen till Fadimes minne för ett samhälle där alla får leva som de vill.

Gulan Avci (L)
Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige