”Jämställd vård är inte rocket science”

Varför avlönas läkare under utbildning, men inte sjuk­sköterskor som specialiserar sig, skriver Liberala Kvinnors företrädare Lina Nordquist, Cecilia Elving och Lovisa Aldrin, i Dagens Medicin. 

lina nordquist Lovisa Aldrin Liberala kvinnor Halland 2015 Cecilia Elving 2015

 

 

 

Sjukvården är inte jämställd. Löneutvecklingen i kvinnodominerade yrken är på många håll en ­flatline, varje dag sviker svensk sjukvård av okunskap människor som utsätts för våld eller förtryck. Och när kvinnor blir patienter får de färre provtagningar och undersökningar, men fler biverkningar.

Fler kvinnor dör på sjukhus vid akut hjärtinfarkt, samtidigt som mäns blindtarmar opereras med öppna bukoperationer – men kvinnors med skonsam titt­håls­kirurgi (LT 2015:112). Ojämlikheten går därmed åt båda håll.

Detta är inte första gången Liberala kvinnor lyfter frågan. Vi har pekat på skillnader i vård, löner, sjukvårdskostnader och företagande. Upprepat, föreslagit och granskat. Ändå behövs fler texter, mer påverkan, ytterligare påminnelser om enkla förbättringar i varje region eller landsting:

1. Karriär och lön måste motiveras av kompetens, inte av kön. Varför sker lönelyft i kvinnodominerade yrken så ofta efter hot om massuppsägning? Varför avlönas läkare under utbildning, men inte sjuk­sköterskor som specialiserar sig?

Ett jämställdhetsfokus hos studenter och anställda, anställningsnämnder och ledning främjar hela vården. Där­utöver måste barnomsorg finnas nattetid i områden där många jobbar natt. Dessutom behöver Lagen om valfrihetssystem, Lov, värnas och utvidgas. Lov är en oerhört viktig jämställdhetsreform, eftersom den ger anställda i kvinnodominerade yrken möjlighet att byta jobb.

2. Sjukvården måste värna de mest sårbara. Enligt Liberala kvinnor och Liberalerna be­höver varje region och landsting arbeta mot hedersvåld och förtryck och skydda människor som utsätts för våld.

Först hedersförtrycket. Sjukvården behöver rutiner och samordnade funktioner med tid och tydligt ansvar för de människor som drabbas. I många regioner och landsting saknas detta helt.

Så våldet. Spåren efter våld i nära relationer syns ofta i ansikte och mun, men svensk tandvård ser sällan skadorna. Med ökad medvetenhet kan tand­vården hjälpa våldsutsatta kvinnor, män och barn att få den hjälp de behöver. Tandvården har också en unik möjlighet att skydda alla barn, vare sig de går i förskola eller inte.

3. Långsiktigt, strategiskt arbete pressar sjuk­vården närmare jämställdhet.

Kvinnor måste inkluderas i landstings och regioners forskning. Genom att rikta resurser till forskare som fått forskningsanslag i konkurrens uppnås dessutom högre kvalitet för alla. Dålig forskning gynnar ingen, oavsett genusfokus.

Dessutom måste sjukvårdsstatistik synliggöras och redovisas könsuppdelad: En bröstcancerpatient får enligt Socialstyrelsen vänta i tre veckor från remissbeslut till behandling, medan samma väntan för en man med medel- eller högriskprostatacancer väntar i nära ett halvår. Det är obegripligt att könsuppdelad statistik avvisats av de rödgröna i bland annat Uppsala län.

Ibland sägs att jämställdheten gått för långt, men arbetet för att ge alla människor lika goda möjlig­heter och villkor kan inte gå för långt. Bättre rustade kan landsting och regioner uppmärksamma såväl dålig löneutveckling och obefogad väntan som våld och övergrepp mot våra mest utsatta.

Jämställd vård är inte rocket science. Bara upp­kavlade ärmar och verkstad, varje dag.