Vi är inte nöjda

Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci, Liberala Kvinnors rättspolitiske talesperson Anna Mårtensson och Liberalernas David Gerson svarar i Jönköpingsbladet på en replikvår artikel om jämställd föräldraförsäkring.

Gulan Avci 2014 Anna Mårtensson

Kristdemokraternas Hanns Boris raljerar över vår användning av statistik.

Att föräldraförsäkringen har byggts ut, blivit förmånligare och mer jämställd under de dryga 40 åren sedan den infördes, avfärdar Boris som ett liberalt trygghetssökande i ett dataprogram.

Men även en kristdemokrat måste väl ibland kunna lägga partiboken åt sidan och se verkligheten som den är? Det är nämligen så vi bygger politik, genom att ta reda på fakta, och agera utifrån det. Och ja, då behöver man tillgång till underlag, ibland i form av statistik.

Vi liberaler har ett stolt arv av jämställdhetskamp att förvalta.

Men vi är inte nöjda med utvecklingen.

Det går för långsamt och vi kommer fortsatt verka för att Sverige blir ett jämställt, barnvänligt och föräldravänligt land.

En huvuduppgift är just att göra reformer som möjliggör ett mer jämställt föräldraskap. Det är inte minst viktigt för barnen, att de har rätt till trygg anknytning och föräldrakontakt oavsett förälderns kön eller hur familjekonstellationerna ser ut.

Av de drygt 120 000 barn i Sverige som lever med en ensam vårdnadshavare, har över 90 procent mamman som vårdnadshavare och knappt 10 procent pappan som vårdnadshavare.

Vi delar Boris oro över det system som per automatik ger mammor vårdnadsrätt vid separation om föräldrar inte har varit gifta.

Därför kommer vi i vårt fortsatta arbete att studera hur lagstiftningen och det ekonomiska stödet till föräldrar, framförallt ensamstående föräldrar, kan utformas för att bättre möta utmaningarna i det svenska samhället.

Vi vill nämligen modernisera och anpassa föräldraförsäkringen till dagens mångfald av familjer. Men vi hastar inte fram nya förslag utan att noga ha studerat försäkringen i sin helhet.

Våra kritiker menar att det främst är familjeekonomin som ligger bakom att mammorna fortfarande tar 75 procent av ansvaret för barn och hem.

Vi liberaler nöjer oss inte med det svaret.

Ersättningsnivåer och regler har anpassats steg för steg för att möta olika familjers situation. Och vårt reformarbete kommer att fortsätta.

Ibland krävs det regler och undantag för att få till förändring.

Finns det bara politisk vilja, går det att ändra på det skattefinansierade system som bidrar till att upprätthålla och befästa könsnormer, ojämställdhet på arbetsmarknaden och i familjelivet.

Vi liberaler kommer även i fortsättningen att ta strid för en jämställd föräldraförsäkring.

Frågan är på vilken planhalva Kristdemokraterna och Hanns Boris kommer ställa sig på i den kampen.

Gulan Avci

Ordförande Liberala Kvinnor

David Gerson (L)

Anna Mårtensson

Centralstyrelseledamot Liberala Kvinnor