DN Debatt. ”Förslaget innebär näringsförbud för kvinnor”

Regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterar i en artikel hur privata välfärdsföretag ska regleras (DN Debatt 18/3). Det är en reglering tydligt riktad mot kvinnors företagande. Hur detta beställningsverk kan komma från en utredare som är utsedd av en regering som påstår sig vara feministisk regering är omöjligt att förstå, skriver Said Abdu och Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci (L) i en replik på Reepalus artikel. 

Gulan Avci 2014

Den offentliga sektorn har sedan början på 1990-talet genomgått en valfrihetsrevolution som öppnat vägen för patientmakt och entreprenörskap inom vård skola och omsorg. Ett viktigt steg togs 2009 genom lagen om valfrihetssystem (Lov), som ökat mångfalden i vården. Medborgare får nu större möjlighet att välja utförare.

Lov har flyttat makten från politiker till de som står närmast vården, nämligen utförarna och brukarna. Vårdval och en mångfald av vårdgivare har bidragit till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och effektivare användning av vårdens resurser. I huvudsak är det företagsamma kvinnor som utifrån sina tidigare anställningar i kommuner och landsting och erfarenheter startat nya företag inom välfärden.

Genom att bryta de tidigare offentliga monopolen har de anställda fått möjlighet att starta företag och förverkliga nyskapande idéer om hur verksamheten ska bedrivas. De känner sin bransch och skapar en vara eller tjänst som svarar mot ett synliggjort behov.

Nu hotas den positiva utvecklingen inom vårdföretagandet av vad som i praktiken måste betraktas som näringsförbud. Regeringen särskild utredare, Ilmar Reepalu, föreslår hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster ska regleras. Syftet är bland annat att utreda hur vinstuttaget ska begränsas och vilka krav som ska ställas på att ett företags eventuella överskott ska gå tillbaka till verksamheten.

Att i praktiken införa ett vinstförbud för i huvudsak kvinnor i företagen inom vård och omsorg är en begränsning av företagandet som saknar motstycke i svensk näringslivshistoria. Möjligtvis kan det jämföras med ambitionen att genom löntagarfonder socialisera svenska företag på 1970- och 80-talen. Lika svårt att förstå är hur denna vinstreglering, som är så tydligt riktad mot kvinnors företagande, kan komma från en utredare vars regering vill framhålla sig som feministisk.

Bara det faktum att regeringen har tillsatt utredningen har redan slagit hårt mot nyföretagande och expansion av företag inom välfärdsföretagen. Bankerna nekar välfärdsföretag lån eftersom återbetalningsmöjligheterna minskar när vinsterna kan komma att stoppas, det har blivit svårare att skriva hyreskontrakt eftersom det är oklart om det finns några säkerheter, rekryteringsläget har försämrats eftersom varken företagare eller potentiella anställda vågar underteckna anställningskontrakt och brukarna vågar inte välja de privata alternativen. Sverige går därmed miste om ett stort antal arbetstillfällen och brukarnas valfrihet att välja utförare begränsas.

Liberalerna strävar efter ett jämställt arbetsliv och inte minst ett jämställt företagande mellan kvinnor och män I vissa avseenden ligger Sverige långt fram, men när det gäller kvinnors företagande drivs endast 25 procent av företagen i Sverige av kvinnor jämfört med EU:s genomsnittliga nivå, där 31 procent av företagen drivs av kvinnor. Gemensamt för länderna i EU, också i Sverige, är att en alltför segregerad arbetsmarknad avspeglar sig i företagandet. I den bransch man är verksam startar man företag, vilket för kvinnor i de flesta fall innebär att företagandet sker inom vård och omsorg. I välfärdssektorn drivs över hälften av alla företag av kvinnor. Efter att det offentliga monopolet inom vård och omsorg avskaffats har ett stort antal kvinnor tagit chansen att starta företag inom dessa sektorer. Nu hotas detta av utredningen.

Regeringen borde kasta utredningen i papperskorgen och i stället uppmuntra kvinnor att bli entreprenörer om de på allvar menar att de är en feministisk regering.

Gulan Avci
ordförande Liberala Kvinnor

Said Abdu (L)
näringspolitisk talesperson