Det ska inte gå att tacka nej till att delta i samhällsorientering

Den stora invandringen har fått konsekvenser för könsbalansen. En majoritet av de asylsökande är män och tonårskillar från Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia. Länder där patriarkala strukturer är en del av samhällsnormen och synen på kvinnors rättigheter skiljer sig markant från vårt sekulära och jämställdhetsorienterade samhälle, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci tillsammans med Gilbert Tribo (L) och ordförande för Liberala Kvinnor Skåne, Frida Svensson i Kristiansbladet.

De stora kulturskillnaderna ställer krav på oss att hantera framtida jämställdhetsutmaningar på ett sätt som inte ger upphov till framväxten av parallella samhällen, religiös indoktrinering och hedersrelaterad våld – och förtryck.

Gulan Avci 2014 frida profil (2)

Därför behöver Sverige ett radikalt perspektivskifte för att hantera integrationsutmaningarna. Vi kan inte bara prata jobbpolitik, språk och utbildning. Integrationsarbetet handlar i lika hög grad om värdegrundsfrågor och rättsstatens principer om respekt för individens grundläggande fri – och rättigheter.

Vi liberaler är de första att erkänna att vi varit dåliga på att lyfta kvinnorna i integrationspolitiken. Orsaken till det beror främst på att kvinnor kommer till Sverige som anhöriginvandrare. Därmed har det inte funnits tydliga introduktionssatsningar att få in dem i samhället.

Vi är övertygade om att en framgångsrik integrationspolitik bygger på att ge kvinnorna större makt över sina egna liv, stöd i att skaffa arbete, få en egen inkomst och lära sig språket. För när kvinnorna integreras ökar hela familjens möjlighet att integreras i samhället.

Forskning och studier visar också att när kvinnor kommer in i samhället bidrar det positivt till deras barns skolgång. Men framförallt bidrar det till att tränga undan de patriarkala strukturer som drabbar många kvinnor även i Sverige. När de får lära sig hur Sverige fungerar och veta vilka rättigheter och skyldigheter de har blir det lättare att frigöra sig från hederskulturen.

Inte minst i Skåne finns det utmaningar när det gäller integrationen av nyanlända. Den som kommer till Skåne ska tidigt, helst från första dagen få kunskaper om rättigheter och skyldigheter och om hur det svenska samhället fungerar. Det ska inte gå att tacka nej till att delta i samhällsorientering om ersättning ska utgå från samhällets sida. Ersättningen ska fortsatt vara individuell så både män och kvinnor deltar i etableringssatsningar.

Arbetsförmedlingen ska få ett tydligare uppdrag i sin uppsökarverksamhet att fånga upp kvinnorna och ge dem stöd, hjälp och matchning in i arbetslivet. Det kan vara i form av praktik eller annan typ av introduktionssatsningar. Ingen kvinna ska längre hamna under samhällsradarn. Även nyanlända föräldralediga kvinnor ska ha etablerad kontakt och vara inskrivna på arbetsförmedlingen.

Länsstyrelsen i Skåne bör få ett uppdrag att kartlägga uppföljningen av kommunernas stöd till nyanlända kvinnor och redovisa i årsboksluten hur många kvinnor som fått ett arbete, praktik eller börjat studera.

Vi är övertygade om möjligheten att bedriva en human flyktingpolitik. Men då förutsätter det att Sverige har en välfungerande integrationspolitik som förmår ta till vara nykomlingarnas kreativa krafter och ger dem möjlighet att bli en aktiv del i vårt samhälle. Därför är det hög tid att släppa fram kvinnorna. Misslyckas Sverige med det, kommer det att bidra till att förstärka utanförskapet och det i sin tur leder till en process där utanförskapet i sig genererar mer utanförskap och en kultur går i arv till nya generationer som i sin tur ser sina livschanser begränsas ännu mer av detta kulturella arv.

Förlorarna blir återigen kvinnor som hålls kvar i patriarkala strukturer. Strukturer som krockar med det moderna och sekulära samhället. Det är en utveckling vi liberaler bestämt är emot och fortsatt kommer att bekämpa.

Gulan Avci (L) Ordförande Liberala Kvinnor

Gilbert Tribo (L) Gruppledare Liberalerna Region Skåne

Frida Svensson (L) Ordförande Liberala Kvinnor Skåne