Flickor och killar har samma rättigheter och ska behandlas lika

Liberalernas kommunalråd Maria Winberg Nordström får hård kritik.

Av en partikamrat.

– Det är helt uppåt väggarna! Det hon föreslår strider mot allt det partiet jobbat och jobbar för. Det gör mig orolig, säger Gulan Avci, ordförande för Liberala kvinnor i Sverige.

Maria Winberg Nordström sa i torsdagens HD:

– Att tvinga nyanlända flickor att exponera sina kroppar är extremism.

Hon gick till kraftfull motattack mot Moderaterna och andra som anser att könsuppdelad simundervisning är oacceptabelt i alla lägen.

– Här kommer flickor från länder där det är norm att skyla sin kropp. Att exponera sin kropp kan vara belagt med bestraffning. I Sverige, frihetens land, ska vi politiker inte tvinga dem att göra det i början, sa Maria Winberg Nordström.

Hon vill se en successiv övergång till gemensam simundervisning. Och att integrationen sker på flickornas villkor.

Gulan Avci protesterar å det bestämdaste. Hon talar om de grundläggande värderingarna om kvinnors och mäns lika rättigheter.

– Man kan inte tumma på det systemet. Då är det en signal att man legitimerar det patriarkala systemet. Och indirekt legitimerar man hederskulturens fortsatta existens, säger hon.

Gulan Avci talar om vikten att få nyanlända barn och unga att förstå vilka regler som gäller här.

– Från första dagen. Om vi tummar på det och talar om “inledningsfasen” – då kan vi inte skapa förtroende sen.

Hon vänder på kuttingen:

– Vi förespråkar inte separerad undervisning för andra elever. Och alla elever måste bli behandlade efter samma principer. Det är otroligt viktigt att skolan har utgångspunkten att det inte spelar någon roll varifrån man kommer. Flickor och killar har samma rättigheter.

Ska du ta kontakt med Maria Winberg Nordström?

– Ja, det ska jag faktiskt. Jag ska fråga hur hon tänkte. Vi har många nyanlända barn. Om en svensk politiker skickar ut signalen: “Vi förstår, för ni har levt i patriarkala kulturer, så vi börjar med detta i simundervisningen”… Du hör hur konstigt det låter, säger Gulan Avci.