Ledarskapsakademi för kvinnor

Vill du satsa på liberalismen och på politiken? Är du kvinna? Vill du utveckla dig själv och lära dig mer om liberal politik, ledarskap och kommunikation? Vill du bygga relationer och nätverk? Då ska du anmäla dig till Liberalernas Ledarskapsakademi för kvinnor som startar hösten 2016.

Vem kan söka?

 • Du ska ha minst ett par års erfarenhet av politiskt arbete i Liberalerna.
 • Du har eller vill ha ett politiskt uppdrag.
 • Du vill ta ansvar för Liberalerna genom att engagera dig lokalt och hjälpa andra att utvecklas.
 • Ditt engagemang är viktigt och du ska ha hög motivation.
 • Du ska ha förutsättningar att fullfölja och tillgodogöra dig innehållet i utbildningen. Det innebär att du kan avsätta tid både för fyra utbildningshelger och eget arbete mellan träffarna.

Utbildningen kommer att ledas av:

  • Ann Malmsten, verksamhetsutvecklare och delägare på konsultbolaget Indea som arbetar med ledarutveckling, teamutveckling och effektivitet.
  • Madeleine Sjöstedt, i åtta år borgarråd i Stockholm stad, nu seniorkonsult på Nordic Public Affairs.

Datum

Under utbildningen kommer vi att träffas fyra helger i Stockholm, lördag till söndag. Om du blir antagen förbinder du dig att komma på alla träffar och att arbeta med uppgifter mellan gångerna. Utbildningen bekostas av Liberalerna centralt och lokalt, du står för ditt boende i Stockholm och för resor upp till 1000 kronor per tillfälle.

  • 27–28 augusti 2016
  • 29–30 oktober 2016
  • 4–5 februari 2017
  • 6 –7 maj 2017

Ansökan

Ansök senast 5 juni genom ett personligt brev på max en A4-sida. Berätta vad du kan bidra med till Liberalernas utveckling och skriv lite om dig själv. Skicka med CV samt rekommendation från två personer, en inom Liberalerna och en från ditt övriga nätverk. Uttagningskommittén består av Maria Arnholm, Gulan Avci, Christer Nylander och Madeleine Sjöstedt.

Skicka ansökan och eventuella frågor till erika.k.larsson@liberalerna.se

15–18 deltagare kommer att antas till Ledarskapsakademin. Besked om antagning skickas ut senast 1 juli.

Välkommen med din ansökan!