Swedish Greens jolted by claims of Islamist infiltration

Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci intervjuades i Washington Post, med anledning av händelserna kring Kaplans avgång och Yasri Khans avhopp.
Artikeln i sin helhet går att läsa här.

Gulan Avci 2014