”Den rödgröna regeringen sviker landets kvinnojourer.”

Den nuvarande regeringen stoltserar med att vara Sveriges första feministiska regering och ett av regeringens mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att stödja landets 250 kvinnojourer lovade regeringen att avsätta 25 miljoner kronor 2015 och 100 miljoner årligen till Sveriges kvinnojourer mellan 2016 och 2019.

Gulan Avci 2014frida profil (2)I fjol betalade regeringen inte ut hela beloppet och i år har endast 48 av de 100 miljonerna kommit jourerna till del. Efter påtryckningar från bland andra oss liberaler har regeringen nu meddelat att resterande pengar ska betalas ut, men fortfarande är det oklart när det sker.

Kommunerna är enligt lagen skyldiga att hjälpa människor som utsatts för våld, men kommunerna behöver inte erbjuda skyddat boende.

I Malmö finns det tre kvinnojourer, samtliga är idéburna organisationer och drivs på ideell basis. Utöver det finns Kriscentrum som är kommunalt men som enbart kan erbjuda plats till cirka nio kvinnor. De tre ideella kvinnojourerna behövs för stundtals är samtliga fullbelagda och kvinnor nekas plats.

Varje år måste de ideella kvinnojourerna söka förenings- och organisationsbidrag som om de höll på med vilken fritidsaktivitet som helst.Atim kvinnojour vars syfte är att hjälpa och stödja kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer tvingas lägga avsevärd tid på administrativt arbete och återrapportering kring bidragsökandet. Tid som istället borde läggas på verksamheten.

Stödet till kvinnojourerna måste vara mer långsiktigt.

Våldet mot kvinnor är en skamfläck i dagens samhälle.

Det är samhällets uppgift att stå på de våldsutsattas sida. Det duger inte att använda feminismen som en vacker fernissa.

Den rödgröna regeringen sviker landets kvinnojourer. Det förpliktigar att kalla sig en feministisk regering. Se till att kvinnojourerna får sina pengar nu.

Gulan Avci (L), ordförande för Liberala kvinnor

Frida Svensson (L), ordförande för Liberala kvinnor Skåne