Liberalerna kräver handlingsplan mot hedersförtryck

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har sin bakgrund från en tid då det inte fanns nedskrivna lagar, polis eller en dömande makt. Istället låg det på brottsoffrets närstående att straffa förövaren. Patriarkatet har ofta varit det som fått hederskulturen att leva vidare där mannens skyldighet var att se till att de kvinnliga familjemedlemmarna uppförde sig, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci tillsammans med Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L), i Eskilstunakuriren.

Gulan Avci 2014

Hedersförtrycket tar sig olika uttryck, oftast grundat på kön och ålder. Det handlar exempelvis om hård socialkontroll från familj, släkt och även bekanta. Särskilt viktigt för hederskulturen är kvinnans sexualitet, där kyskhet blir det centrala mellan skam och heder inom släkten.

Nyligen presenterade föreningen Varken Hora eller Kuvad en rapport där 1 100 ungdomar mellan åldrarna 12 och 18 i segregerade Stockholmsförorter tillfrågades hur de upplever sin egen frihet.

Rapporten visar att 83 procent av tjejerna bara får ha tjejkompisar. 73 procent av tjejerna anger att de inte får vara ihop med en kille innan äktenskapet och 56 procent får inte delta i fritidsaktiviteter där också pojkar deltar. Mer än 70 procent av tjejerna säger att deras föräldrar inte tillåter att de har sex innan äktenskapet. Undersökningen visar även att majoriteten av de tillfrågade pojkarna också är utsatta för hedersförtryck.

Eskilstuna skiljer sig inte ifrån övriga svenska städer. Även vi brottas med hedersförtryck. 2012 delade länsstyrelsen ut 120 000 kronor till organisationer med bas i Eskilstuna för att motverka hedersrelaterat förtryck.

Vi liberaler anser att det behövs ett mer långsiktigt arbete och större engagemang för att arbeta förebyggande mot hederskulturen. Därför föreslår vi följande åtgärder för att lyfta hedersfrågorna i kommunen;

Vi vill att det genomförs en kartläggning i skolorna för att ta reda på hur utbredd hederskulturen är och få en uppskattning över hur många elever som lever hedersrelaterade liv.

Vi vill att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för att tydliggöra vilket ansvar kommunen har. På så sätt kan vi tackla problemen och rikta insatserna rätt till berörd personal i de kommunala förvaltningarna, ge dem utbildning för att öka kunskapen kring hedersrelaterat våld och skapa samsyn.

Vi anser även att kommunen behöver inrätta en samverkansgrupp från berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck. Eskilstuna bör ta initiativ tillsammans med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som har utsatts för hedersrelaterat förtryck.

Att bekämpa hedersförtrycket är en av vår tids viktigaste jämställdhetsutmaningar. Ingen ung flicka eller pojke ska behöva bli utsatt för hedersförtryck – varken i Eskilstuna, Sverige eller världen. Det är dags att sätta stopp för hedersförtrycket som fråntar unga människor deras mest grundläggande mänskliga rättigheter och det är rätten att bestämma över sitt eget liv!

Stefan Krstic (L) Kommunfullmäktige, Eskilstuna

Helen Wretling (L) Kommunfullmäktige, Eskilstuna

Gulan Avci (L) Ordförande, Liberala kvinnor