REPLIK. L: “Det största vallöftet som Socialdemokraterna gick fram med var ett luftslott”

“I StockholmDirekt den 12 maj slår sig Emilia Bjuggren för bröstet för den låga arbetslösheten i Stockholm. Men Socialdemokraterna har inte lyckats presentera en politik som på allvar utmanar hindren för unga och nyanlända att få sitt första jobb. Emilia Bjuggrens flaggskepp, 90-dagarsgarantin, är en enda röra som står i vägen för vad vi behöver för att se till så att unga kan få jobb och nya stockholmare kan komma in på arbetsmarknaden, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Lotta Edholm (L) på Stockholmdirekt.se

Gulan Avci 2014

1998 införde Socialdemokraterna en 100-dagars-garanti med hopp om att motverka arbetslösheten hos unga. Effekten uteblev fullständigt enligt en rapport från IFAU fyra år senare. Kommuner som avstått från att genomföra 100-dagarsgarantin lyckades faktiskt bättre än de som genomförde den. Trots det gick Socialdemokraterna fram med 90-dagarsgarantin i Stockholm ochförra året meddelande Bjuggren att garantin nu var införd.

De första siffrorna för 90-dagarsgarantin har nu presenterats. Det visar sig att ingen, inte ens arbetsmarknadsförvaltningen, vet om garantin är införd fullt ut eller kan mäta dess resultat. Det största vallöftet som Socialdemokraterna gick fram med var ett luftslott.

Emilia Bjuggren borde sluta med en garanti som inte fungerar och som inte går att utvärdera. Istället borde hon och Socialdemokraterna inrikta sig på det som kommer att bli en ödesfråga i Stockholm – hur ser vi till att alla de unga som står långt ifrån arbetsmarknaden och de som är nyanlända stockholmare kan få jobb och komma in i samhället. Vägarna in på arbetsmarknaden för unga behöver bli fler och trösklarna in till arbetsmarknaden sänkas.

Liberalerna vill att kommunen ska gå in och hjälpa nyanlända att få sina kompetenser validerade snabbare. Reformer som dessa är det Emilia Bjuggren borde fokusera på om hon på allvar vill skapa förutsättningar för fler att ha ett jobb att gå till i Stockholm.”