Sätt stopp för förtrycket

Om några veckor tar Sveriges skolelever sommarlov. För de allra flesta innebär det sol, bad och umgänge med familj och vänner. Men det är inte alla barn och ungdomar som ser fram emot ledigheten. Många oroar sig för risken att giftas bort i barn- och tvångsäktenskap. Äktenskap som ofta sker i samband med ”semesterresor” till föräldrarnas hemländer, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Corren.

Gulan Avci 2014

Sverige har en lång tradition av att verka för barns rättigheter. Därför är det nödvändigt med nya insatser för att skydda och slå vakt om samtliga av våra barns rättigheter. Vi måste arbeta förebyggande mot hederskulturen och intensifiera insatserna för att sätta stopp för denna medeltida kultur som kränker barns rättigheter.

I FN:s barnkonvention, artikel 19 står det att “Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.”

Den 2 juli 2015 antog även FN:s råd för mänskliga rättigheter enhälligt en resolution som syftar till att stärka insatserna för att förhindra och eliminera barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap.

Även Sverige måste leva upp till både internationella konventioner och sin egen lagstiftning som förbjuder barn- och tvångsäktenskap. Därför menar vi att det måste till insatser för att upptäcka dessa olagliga äktenskap och bestraffa förövarna.

Sveriges kommuner, landsting och regioner kan bidra med sina resurser i denna viktiga kamp. Skolorna och elevhälsan är två stora pusselbitar i detta sammanhang då de har daglig kontakt med skoleleverna.

Ett exempel på hur det skulle kunna ske är en gemensam kampanj där personal från barn- och ungdomsmottagningarna med hjälp av skolsjuksköterskor sprider information i skolor där risken för tvångsäktenskap bedöms vara extra stor.

Ett annat exempel är att låta budskap kring detta ämne visas på tv-skärmar som finns i väntrum på vårdcentraler och ungdomsmottagningar, precis på samma sätt som kampanjen förs nu på tre flygplatser i landet, bland annat Linköpings flygplats. Det signalerar till offren att samhället hjälper hedersoffren men också till förövarna att vi inte accepterar hedersförtryck och att det kommer få konsekvenser att kränka mänskliga rättigheter.

Barn- och tvångsäktenskap är ett brott mot mänskliga rättigheter och fråntar individens hens mest grundläggande rättighet att bestämma över sitt eget liv. Den rätten kommer vi liberaler aldrig sluta kämpa för. Därför är det dags att en gång för alla göra upp med detta medeltida förtryck som drabbar så många människor i vårt land.

Gulan Avci (L)
ordförande Liberala kvinnor

Reza Zarenoe (L)
ordinarie ledamot i regionstyrelsen