Männens rörelsefrihet som ska begränsas

Den som såg Kalla faktas hjärtgripande reportage (31/5) om de horribla missförhållanden som råder för asylsökande kvinnor och barn på Migrationsverkets anläggningsboenden kan inte ha lämnats oberörd. En vardag kantad av sexuella trakasserier, våldtäkter och hedersrelaterad- våld och förtryck, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i en replik till Zozan Inci, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, på Expressen debatt.

Gulan Avci 2014Övergrepp som sker mitt bland oss, i ett av världens mest jämställda länder. Samtidigt står våra samhällsinstitutioner handfallna och klarar inte av att sätta stopp för dessa brott.

Zozan Inci, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,skrev (2/6) att hennes organisation ”inte tänker sitta och titta på när asylsökande kvinnor utsätts för sexuella övergrepp och trakasserier”. Ett viktigt budskap Liberala Kvinnor ställer sig bakom.

Jag med flera varnade redan (5/2) på DN-debatt om konsekvenserna med en könsojämn invandring. Förra året sökte 163 000 om asyl i Sverige. Endast 30 procent av de asylsökande är kvinnor. Vi har samtidigt en regering som missat jämställdhetsanalysen i sin migrations – och integrationspolitik, vilket vi nu ser konsekvenserna av.

Så vad vill Inci och ROKS göra för att komma åt problemen? Deras lösning är att införa könssegregerade asylboenden. Då är problemet löst och kvinnorna slipper männen som styr och ställer.

Detta synsätt är både naivt och farligt. Det riskerar urholka våra jämställdhetssystem och ideal om mäns och kvinnors lika rättigheter. Och nu bidrar Sveriges största kvinnoorganisation till att inskränka kvinnors rörelsefrihet genom den här typen av förslag.

Varför är det kvinnors och flickors frihet som ska inskränkas när problemet ligger hos våldsverkarna som saknar total respekt för våra värderingar om jämställdhet. Det är förövarnas rörelsefrihet som ska begränsas inte kvinnornas.

Ställer man inte upp på demokratins grundprincip om alla människors lika värde har man inget att göra i Sverige. Vi får aldrig ursäkta förtryck med att asylsökande själva flytt undan förtryck.

Den här typen av synsätt måste vi ha nolltolerans mot.

Länge var ROKS frånvarande i hedersdebatten och svek de mest utsatta kvinnorna och flickorna i vårt land. Istället valde de den kulturrelativistiska linjen och ursäktade medeltida kulturer, likt många andra vänsterorienterade feministrörelser, med att det var rasistiskt att peka ut grupper.

Nu när de ger sig in i debatten, hamnar de på fel sida igen. Att inte vilja se alla strukturer i samhället som kränker kvinnors rättigheter är allt annat än feministiskt. Det är den stora skiljelinjen mellan oss liberala feminister, som står pall, även när det blåser kallt, och vänsterfeminister som lojt lutar sig tillbaka och byter kanal när debatten blir för jobbig.

 

Gulan Avci (L)

Ordförande Liberala Kvinnor